Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij romske skupnosti v letu 2016

Urad RS za narodnosti 
 
 
Urad vlade RS za narodnosti objavlja javni razpis za sofinanciranje programov organizacij romske skupnosti v letu 2016, ki podpirajo cilje javnega razpisa.
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
  • predstavljaj zvezo društev v RS, ki je registrirana kot pravna oseba zasebnega prava, ki jo ustanovijo pripadniki romske skupnosti in vključuje najmanj pet društev;
  • trend njihovega delovanja je dolgoročen in so na dan objave javnega razpisa registrirane najmanj eno leto;
  • imajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve določene z zakonom;
  • spoštujejo postopke in obveznosti v zvezi z rabo proračunskih sredstev RS.
Prijavitelj mora vlogo oddati do vključno 1. 2. 2016.
Za pridobitev dodatnih pojasnil in informacij se lahko obrnete na Urad Vlade RS za narodnosti, in sicer od ponedeljka do petka med 9.00 in 13.00 na telefonski številki 01/478 11 80 ali preko elektronskega naslova gp.un@gov.si.
Informativno srečanje o javnem razpisu bo za vse prijavitelje organizirano predvidoma 14. 1. 2016 ob 10.00 v mali sejni dvorani, Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana.
Besedilo javnega razpisa je v celoti dostopno tukaj.
Vir: Urad vlade RS za narodnosti


Ekipa RIC Ljubljana

Ni komentarjev: