Romska Frekvenca na Radiu Študent

Romska frekvenca (poslušaj)

Romska frekvenca, sklop šestih rednih mesečnih oddaj v letu 2010, je enourna družbeno-politična oddaja o položaju Romov v Sloveniji in se osredotoča na skupino Romov, SintovRomov in Potujočih in na njihove specifične potrebe, v smislu iskanja odgovorov in konkretnih rešitev za izboljšanje njihovega socialnega položaja v Sloveniji. Oddaje so strukturirane pestro in vsebujejo intervjuje z različnimi predstavniki različnih področij: sociale, izobraževanja, zdravstva in kulture, pogovore z gosti v studiu ter strokovne predstavitve primerov dobrih praks na različnih področjih.

Namen oddaje pa ni samo informativni, preko nje želimo  pripomoči tudi k tkanju trajnih vezi med vzpostavljajočim se Romskim informacijskim centrom v Ljubljani oz. njegovim glavnim predstavnikom ter različnimi podpornimi organizacijami in posamezniki s področja sociale, izobraževanja, zdravstva in kulture.

Oddajo pripravlja romski novinar Radia Študent Haris Tahirović v sodelovanju z urednikom Aktualno-politične redakcije Borisom Vasevom in drugimi novinarji APR.

Oddaja je del projekta Romski informacijski center 2010 – podpora Radia Študent pri vzpostavitvi in začetku delovanja, ki sledi vodilnim načelom Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti 2010, poudarja pomen spoštovanja dostojanstva vsakega človeka, spodbuja participacijo Romov, veča občutljivost širše javnosti, sproža javno razpravo in spodbuja poglobljen razmislek o socialni izključenosti Romov in drugih depriviligiranih posameznikov in skupin.

Projekt podpira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) v okviru sofinanciranja aktivnosti Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti.