Drage poslušalke in poslušalci,

po krajšem premoru smo zopet z vami in bomo v oddaji, ki bo na sporedu v četrtek 3. septembra ob 20-i uri, govorili o preventivnih ukrepih glede zaščite pred novim Korona virusom. Spregovorili bomo tudi o težavah v romskih naseljih, ki nimajo urejenih osnovnih življenjskih pogojev in tako le s težavo vzdržujejo minimalno higieno, kaj šele da bi le to povečali.

Govora bo tudi o prihajajočem novem šolskem letu in kako se bo to odvijalo za romske učence, če bo zopet potrebno učenje na daljavo, saj mnogi učenci  in starši nimajo računalniških pripomočkov doma.

Preko telefonskih intervjujev bomo romske aktiviste povprašali kako oni vidijo rešitev v zvezi reševanja romske tematike, ki je romsko skupnost v obdobju epidemije še bolj potisnila na rob družbe.

Do slišanja,

Vaša ekipa radia Anglunipe.

Dragone romale palem tumenc ko romano radio, Anglunipe

ko četvrtak 3.setebro kataro 20:00 časo  ki amari oddaja Anglunipe ric maj but teme katr nasvalibe Korona virus palem amar tikne čavre ki škole.

Thaj pučibe kromane naseljija sar von nakven akva nasvalibe thaj higijena hem amare čave sar ka đan ke šlole maj but ki emisija.

Oven amenca .

www.anglunipe.si

ERDELEZILetošnje praznovanje tradicionalnega romskega praznika Erdelezi je potekal pod vplivom epidemije in z njo povezanega virusa Covid-19. Letošnje praznovanje je bilo podrejeno predvsem navodilom prepovedi zbiranja, tako da smo skromno obeležitev tega praznika izpeljali 6. maja v krogu mladih Romov in mladi večinskega naroda v romskem naselju v Ljubljani.
Ker smo mnenja, da se tovrstni kulturni prazniki vse bolj oddaljujejo od mladih, predvsem v urbanih okoljih, smo jim želeli prikazati potek praznovanja tako, da so bili sami vključeni v celoten proces priprav na praznovanje.
Obeleževanje praznika Erdelezi je tradicija, ki naj bi bila pomembna tudi za vsako posamezno romsko družino. S tem ne mislimo le na navade, predmete ali znanja, ki so nam jih prenesli naši predniki. V svoji družini vsakdo lahko ustvarja majhne, a edinstvene običaje in rituale. Z raziskavami je bilo ugotovljeno, da so družine, ki negujejo in vrednotijo takšne tradicije ter nenehno ustvarjajo nove, srečnejše od tistih, ki tega ne počnejo.
Do razpada bivše države so praznik Erdelezi praznovali vsi pripadniki romske skupnosti, ne glede na vero, sedaj pa tovrstni praznik negujejo v večini pripadniki romske skupnosti, ki izhajajo iz Balkana, predvsem iz Srbije in Makedonije. Romski praznik »Erdelezi« v izvornem pomenu predstavlja  zgodovinski praznik pomladi oz. pozdrav pomladi in predstavlja tradicionalno nematerialno kulturno dediščino, enega izmed običajev, ki ga Romi po svojem izvoru pradomovine Indije negujejo in praznujejo 6. maja po celem svetu, kjer živijo in bivajo, kot del svoje družbeno-zgodovinske, etnično-kulturne identitete ne glede na veroizpoved. V romskih skupnostih negovanje te tradicije ni povsod enako po obsegu in izvedbi te tradicije, vendar je vsebinsko za vse romske skupnosti v osnovi ista, njeno osnovno sporočilo pa je novi začetek, dobro zdravje in sreča. Je najpomembnejši in največji družinski in skupnostni praznik, ki so ga v preteklosti v nekaterih območjih slavili od 6. do 9 maja.Članek pripravila: Maja Jelenc
Foto: Mladi RIC
RAZPISUJETA 6. LITERARNI NATEČAJ »V sožitju« za izvirno še neobjavljeno kratko zgodbo, pesniško stvaritev ali pravljico Posamezni avtor nam lahko pošlje največ 2 literarni deli do vključno 31.10.2019 na naslov drustvo.anglunipe@gmail.com v Word formatu. Natečaj se bo zaključil z literarnim večerom in razglasitvijo rezultatov komisije ter podelitvijo simboličnih nagrad najboljšim trem izbranim natečaja »V sožitju«, ki bo 08.11.2019 s pričetkom ob 18h v Kulturnem centru Španski borci


Društvo romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije – Anglunipe
  Zveza romske skupnosti Slovenije Umbrella - Dežnik

RAZPISUJETA
 6. LITERARNI NATEČAJ
»V sožitju« 
za izvirno še neobjavljeno kratko zgodbo, pesniško stvaritev ali pravljico

Na natečaju lahko sodelujejo vsi ne glede na starost in etnično pripadnost pod pogojem, da se pesmi ali zgodbe dotikajo sledečih tematik: življenje, sožitje, sreča, mir
Kako sodelovati?
Avtor naj svoje delo označi s šifro in ga priloži v e-mail sporočilu, označenem z zadevo: Za literarni natečaj »V sožitju«. Avtor naj navede tudi svoje kontaktne podatke (ime in priimek, letnico rojstva, naslov bivališča in telefonsko številko oz. kontakt).

Avtor s poslanim delom dovoljuje objavo svojega dela v tiskanih in elektronskih medijih.
Literarna dela so lahko napisana v romskem ali v slovenskem jeziku.
Poslana dela bo pregledal uredniški odbor revije Romano Lil, v katerem bodo objavljena tudi izbrana dela. Za objavljena dela ni predviden honorar.

Posamezni avtor nam lahko pošlje največ 2 literarni deli do vključno 31.10.2019 na naslov drustvo.anglunipe@gmail.com v Word formatu.

Natečaj se bo zaključil z literarnim večerom in razglasitvijo rezultatov komisije ter podelitvijo simboličnih nagrad najboljšim trem izbranim natečaja »V sožitju«, 
ki bo 08.11.2019 s pričetkom ob 18h v Kulturnem centru Španski borci
(Zaloška cesta 61 v Ljubljani), kjer se boste udeleženci natečaja lahko s svojimi avtorskimi deli tudi predstavili.
VABLJENI K SODELOVANJU!

Delavnice romskega jezika "Spoznajte nas"


Projekt »Spoznajte nas« je vključeval delavnice romskega jezika  za mlade, katere so mladim Romom in mladim iz drugih etničnih skupnosti, ter večinskega prebivalstva omogočile spoznavanje romskega jezika ob pomoči priročnika za romski jezik »Romani čhib!? Džaja anglal ko dromo! – Romski jezik!? Gremo na pot – od začetka!«. Omenjeni učbenik je prvi tovrstni učni pripomoček v Sloveniji, ki namenjen učenju in spoznavanju romskega jezika in se ga lahko uporablja za komunikacijo in osnovno razumevanje romskega jezika in njegove gramatične strukture.


Delavnice so bile prirejene tako, da so omogočale lahkotno komuniciranje v romskem jeziku v vsakdanjem življenju. S pomočjo komunikativne metode učenja smo na delavnicah prakticirali  vaje za govor in razumevanje v različnih življenjskih situacijah.


V sklopu projekta smo želeli vzpostaviti tudi pogoje za medkulturni dialog, predvsem ob delu z romsko in ne-romsko populacijo mladih, ki so bili vključeni na delavnicah. To je zelo pomembno, saj se romski jezik in kultura počasi izgubljata, predvsem pa je to očitno v urbanih okoljih.

Delavnice so potekale v prostorih društva RIC Anglunipe na Letališki cesti 33 v Ljubljani dne 14.3., 16.3., 17.3., 23.3., 24.3., 06.4., 07.4., 11. in 12.04.2019. 
Projekt je bil podprt s strani Ministrstva za kulturo, MOL - Urad za mladino in Sveta romske skupnosti RS.
Fotografska razstava "Krvave solze", Razstava bo na ogled od 30. avgusta do 14. septembra v Kulturnem centru Španski borci v Ljubljani, Zaloška cesta 61.


Fotografska razstava "Krvave solze", 

Namen fotografske razstave je ohranitev zgodovinskega spomina na usode žrtev nacističnih koncentracijskih taborišč med II. svetovno vojno, zlasti Romov in obenem tudi ozaveščanje Romov in večinskega prebivalstva o usodi Romov v času holokavsta, saj so te žrtve v veliki meri pozabljene ali celo ignorirane s strani večinskega prebivalstva, malo pa je zavedanja o teh žrtvah tudi med romsko populacijo.      Ker je današnje zavedanje o zgodovini šibko še posebej med mlajšimi, je dan pomemben poudarek pri izbiri zgodovinskih fotografij.
Cilj je izobraziti mlade Rome in tudi večinsko prebivalstvo o pomenu spoštovanja človekovih pravic in potrebe po boju za večjo enakopravnost in družbeno vključenost kot jamstvo, da se kaj takega nikoli več ne zgodi.
Z razstavo obujamo spomin na žrtve holokavsta.
V okviru razstave smo se posvetili preučevanju in spominjanju na grozote holokavsta nad Romi iz obdobja II. svetovne vojne. Fotografije so bile izbrane ob vključitvi mladih iz romske in drugih etničnih skupnosti v načrtovane projektne aktivnosti pod mentorstvom in vodstvom Harisa Tahirovića ter strokovnim mentorstvom fotografa Marka Cotič-Trojerja.

Za podporo se zahvaljujemo Ministrstvu za kulturo, MOL-u Oddelek za mladino, Svetu romske skupnosti in  Kulturnemu centru Španski borci.

Razstava bo na ogled od 30. avgusta do 14. septembra v Kulturnem centru Španski borci v Ljubljani, Zaloška cesta 61.
Več informacij: www.anglunipe.si


RAZSTAVA

NAPOVEDNIK RADIJSKE ODDAJE(28.02.2019NIK RADIJSKE ODDAJE(28.02.2019)

Drage poslušalke, dragi poslušalci!  Ponovno smo z vami v  letu 2019 vnaši oddaji se bomo posvetili preteklega leta dobrih in slabih stvari katere so nas zanamovali leto in novih aktivnostih v letu 2019 Drage poslušalke, dragi poslušalci poslušate nas lahko od 20:00 do 22:00 kot vedno nebo manjkalo dobre glazbe ker boste uzivali z nami v poslušanju kot vedno. Z vami bojo , Haris Tahirovič, tehnik: Damir Azizovski
Dragi poslušalci poslušate nas lahko na: www.anglunipe.si
 Dragone romalen! Tumencar palem tumaro romano radio ANGLUNIPE. Ko ašunipe tumaro romano radio kaj ka avol palem tumencar kaj ka damen godi so ulo  ko okova angluno berš 2018 me so ka avol ko akava berš 2019 thvaj amare kulturakere programija thaj aktivnostija golese ašunene amen đi ko ašunipe ko 18.01.2018 kataro 20.00 điko 22.00. Mancar ka avel mo sodelavci  Damir Azizovski   em ka kera lafi tari muzika.


RADIJSKI NAPOVEDNIK- RADIO ANGLUNIPE 21.2.2019

Spoštovani poslušalci radia Anglunipe!
Ponovno z vami po daljši pavzi ekipa radia Anglunipe. V tokratni oddaji bomo govorili o  različnih temah, predvsem o tem kaj se je dogajalo v Romski skupnosti 2018/19, govorili bomo o izključevanju Romov, o avtohtonosti in neavtohtonosti. Nekaj besed bomo namenili izvolitvi novih članov romskega sveta. Več v oddaji v četrtek 21.2.2019 ob 20.00 z vami stara ekipa radia Anglunipe.

Dragone romalen! Palem tumencar tumaro majšukar radio Anglunipe. Ki amari romani emisija ka kera lafi tari romani avtohtonost, ko si em ko naj avtohtono Rom. Romalen ki Slovenija isilen nevo romano sveto. Maj but ki emisija ko ohto o časo 21.2.2019
Oddajo so podprli: Ministrstvo za kulturo

Dogodek bo potekal 09.11.2018 s pričetkom ob 18h v vprostorih Centra kulture Španski borci (Zaloška c. 61 v Ljubljani), kjer se bodo udeleženci natečaja s svojimi avtorskimi deli tudi predstavili.

Društvo romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije – Anglunipe in Zveza romske skupnosti Slovenije Umbrella - Dežnik vljudno vabita na

                                                   LITERARNI VEČER

                                                            "V sožitju"

                                          

na katerem bomo razglasili rezultate literarnega natečaja in podelili simbolične nagrade najboljšim trem izbranim udeležencem s svojimi deli, katera bodo prispevali na literarnem natečaju "V sožitju",.

Dogodek bo potekal 09.11.2018 s pričetkom ob 18h v vprostorih Centra kulture Španski borci (Zaloška c. 61 v Ljubljani), kjer se bodo udeleženci natečaja  s svojimi avtorskimi deli tudi predstavili.

VABLJENI K SODELOVANJU!

NAPOVEDNIK RADIJSKE ODDAJE 25.1.2018


Drage poslušalke, dragi poslušalci!  Kot vsak četrtek smo zopet z vami v živo oddajali ob 20.00 uri. V oddaji bomo govorili o miss izboru najlepše Romkinje  v Makedoniji. Govorili bomo o dodelitvi nagrade  organizaciji  ERRC (Evropski center za pravice Romov) , ki  jo je dodelil Svet Evrope za nagrajene dosežke pridobljene  na področju človekovih pravic. V oddaji bomo tudi  namenili nekaj besed o glasbenih dogodkih in o odprtju  prve  romske rock šole. Sodelavec Kemal Sadik pa bo poskrbel za najboljšo glasbo z programom Multikulti.

Dragone romalen!  Ki amari romani radio emisija ko ohto điko dešuduj. Ka kera lafi taro miss majšuži romani čhaj ki Makedonija. Ka kera lafi tari romani organizacija ERRC em tari muzika em prvo romani rock škola. Te ašunen najlači muzika ka avol amencar  Kemal Sadik.


Radijsko oddajo podprl:

NAPOVEDNIK RADIJSKE ODDAJE(18.01.2018)                     NAPOVEDNIK RADIJSKE ODDAJE(18.01.2018)
Drage poslušalke, dragi poslušalci!  Ponovno smo z vami v  letu 2018 v naši oddaji se bomo posvetili preteklega leta dobrih in slabih stvari katere so nas zanamovali leto in novih aktivnostih v letu 2018 Drage poslušalke, dragi poslušalci poslušate nas lahko od 20:00 do 22:00 kot vedno nebo manjkalo dobre glazbe ker boste uzivali z nami v poslušanju kot vedno. Z vami bojo Marsel Takaj , Haris Tahirovič, Kemal Sadik

Dragi poslušalci poslušate nas lahko na: www.anglunipe.si

 Dragone romalen! Tumencar palem tumaro romano radio ANGLUNIPE. Ko ašunipe tumaro romano radio kaj ka avol palem tumencar kaj ka damen godi so ulo  ko okova angluno berš 2017 me so ka avol ko akava berš 2018 thvaj amare kulturakere programija thaj aktivnostija golese ašunene amen đi ko ašunipe ko 18.01.2018 kataro 20.00 điko 22.00.  Mancar ka avel mo sodelavci Kemal Sadik em ka kera lafi tari muzika.

Šaj te arakenamen ko: www.anglunipe.si

RADIO ANGLUNIPE-30.11.2017 Dragi poslušalci, drage poslušalke! V tokratni oddaji romskega radia Anglunipe v četrtek 30.11.2017 ob 20.00 uri bomo govorili o obisku pri varuhinji človekovih pravic                       

                             RADIO ANGLUNIPE-30.11.2017
Dragi poslušalci, drage poslušalke!
V tokratni oddaji romskega radia Anglunipe v četrtek 30.11.2017 ob 20.00 uri bomo govorili o obisku pri varuhinji človekovih pravic. Ga, Vlasta Nussdorfer . Pogovorili se bomo z različnimi predstavniki romske skupnosti po celi Sloveniji. Seveda pa kot vsak večer bomo poslušali MULTIKULTI, ki ga bo vodil Kemal Sadik.

Romalen čavalen palem tumencar tumaro romano radio ANGLUNIPE.  Ko 20.00 điko 22.00. Ka kera lafi tari romani situacija ki Slovenija. 
 Oddaji podpira

V naši oddaji, ki bo v četrtek 23.11.2017 ob 20.00 do 22.00 ure bomo govorili o otrokovih pravicah in človekovih pravicah.  NAPOVEDNIK ODDAJE RADIA ANGLUNIPE- 23.11.2017
Dragi poslušalci, 

V naši oddaji, ki bo v četrtek 23.11.2017 ob 20.00 do 22.00 ure bomo govorili o otrokovih pravicah in človekovih pravicah. Del oddaje bomo namenili tudi mladim. Multikulti pa bo kot vsak četrtek vodil Kemal Sadik.
Romalen čavalen,

Palem tumencar amaro romano radio Anglunipe. Ka kera lafi tare romane čave. Ko 20.00 điko 22.00 . Thaj  đanolpe  » MULTI KULTI ROMANI MUTIKA « kaj ka legarl tu men  legarutno o Sadik Kemal.