Delavnice romskega jezika "Spoznajte nas"


Projekt »Spoznajte nas« je vključeval delavnice romskega jezika  za mlade, katere so mladim Romom in mladim iz drugih etničnih skupnosti, ter večinskega prebivalstva omogočile spoznavanje romskega jezika ob pomoči priročnika za romski jezik »Romani čhib!? Džaja anglal ko dromo! – Romski jezik!? Gremo na pot – od začetka!«. Omenjeni učbenik je prvi tovrstni učni pripomoček v Sloveniji, ki namenjen učenju in spoznavanju romskega jezika in se ga lahko uporablja za komunikacijo in osnovno razumevanje romskega jezika in njegove gramatične strukture.


Delavnice so bile prirejene tako, da so omogočale lahkotno komuniciranje v romskem jeziku v vsakdanjem življenju. S pomočjo komunikativne metode učenja smo na delavnicah prakticirali  vaje za govor in razumevanje v različnih življenjskih situacijah.


V sklopu projekta smo želeli vzpostaviti tudi pogoje za medkulturni dialog, predvsem ob delu z romsko in ne-romsko populacijo mladih, ki so bili vključeni na delavnicah. To je zelo pomembno, saj se romski jezik in kultura počasi izgubljata, predvsem pa je to očitno v urbanih okoljih.

Delavnice so potekale v prostorih društva RIC Anglunipe na Letališki cesti 33 v Ljubljani dne 14.3., 16.3., 17.3., 23.3., 24.3., 06.4., 07.4., 11. in 12.04.2019. 
Projekt je bil podprt s strani Ministrstva za kulturo, MOL - Urad za mladino in Sveta romske skupnosti RS.
Ni komentarjev: