ESS projekt OKO/delavnice, seminarji do leta 2012

ESS projekt za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpore njihovi socialni vključenosti v družbo 2011-2012
(Ongoing Project with partial financing of European Social Found for Romani ethnic minority/other participants in fields of education on Media)


Širjenje znanja in usposabljanje na področju novinarstva, radia, spleta in fotografije

Izobraževanje bodočih medijskih strokovnjakov s področja kulture govora, radijskega novinarstva, spletnega novinarstva, fotoreportaže in fotografije.

DRUŠTVO RIC - ANGLUNIPE Ljubljana vabi uka in znanja željne pripadnike romske skup-nosti v RS, zainteresirane invalidske organizacije ter posameznike, pravtako pa tudi pripadnike drugih etničnih skupin na usposabljanje v okviru Projekta: Oko vidi drugače – mi vidimo enako—enakost v drugačnosti, ki se bo izvajal v Ljubljani, Mariboru in Murski Soboti na področjih:

Izobraževalni moduli/Educational Modules:
1. radijski moderator/Radio-broadcasting/Moderating Program
2. Radijski novinar/Journalist
3. Radijski tehnik-montažer zvoka/Technicians and sound editor
4. Fotograf- fotoreporter/Photographer/Photo-Journalist
5. Spletno novinarstvo in novi mediji/Online journalism and new Media

Programi usposabljanja bodo potekali od oktobra 2011 do septembra 2012/Training lasts from 2011/October till 2012/September


____________________

Kontakt, prijave in info na/Informations and contacts/Apply:
- tukaj vas preusmerimo na vprašalnik, ki ga morate natisniti in izpolniti, če želite sodelovati ter ga poslati na RIC (lahko kot sken po e-pošti, ali po klasični pošti)

- drustvo.anglunipe@gmail.com

- tel:  05/90 14 797

- RIC - Anglunipe Ljubljana 
  Linhartova 13,
  Ljubljana


____________________

Tukaj si lahko ogledate zloženko (v pdf obliki) z vsemi podrobnimi informacijami o projektu. Vabljeni!


Spodaj  pa si lahko ogledate nekaj utrinkov z izobraževanja v modulih: za radijske tonske tehnike, modul romskega jezika, modul slovenske stilistike, fonetike ter govora pred mikrofonom, ki so se izvajale v oktobru, novembru in decembru 2011, v prostorih RIC Anglunipe:


Mentor Haris Tahirović uvaja glasbene urednike:

 Mentor za romski jezik in novinarstvo Haris Tahirović uvaja mlade Rome  v romske oddaje ter nastopanje pred radijskim mikrofonom:

Mentor za romski jezik in novinarstvo Haris Tahirović - mladim usposabljancem v živo prezentira, kako potekajo radijski intervjuji:

Mladi izobraževalci v Projektu OKO - Modul: Radijska tonska montaža:

Posebnosti v usposabljanju zborne izreke, pravopisa ter fonetike - Modul: Romska in slovenska zborna izreka:

Pripravljanje novinarskih prispevkov v Modulu: novinarstvo, pod mentorskim vodstvom Harisa Tahirovića in Rinalda Diricchardi:

Pripravljanje novinarskih prispevkov s terena, v Modulu Novinarstvo in terensko delo novinarjev: rezanje, krajšanje, lektoriranje ter končni pregled prispevka, ki ga odobri ali zavrne odgovorni urednik:

Mentor Haris Tahirović z maldimi v Modulu: Radijska tonska montaža v živo in v posnetkih v tonskem studiu: za montažerje in glasbene urednike-DJ:

"Spikerstvo", moderiranje in vodenje programa izkušenih radijskih "mačkov" (Rinaldo in Matej)                                 Delavnice in usposabljanja za medije, december 2011                          Modul izobraževanja in usposabljanje za fotoreporterje in fotografe. 17. in 18. decembra so se tako začasno odpravili na božično-novoletne počitnice mentorji in udeleženci ESS projekta OKO.                                                                     Sestanek mentorjev
                                         
                           Fotoreporterska in fotografska delavnica, ki jo vodi mentor Jaka Gasar.
                                   
                             Romski jezik, delavnico vodi Haris Tahirović, ob njem Emran Sakip

                        Fotografske delavnice z Jako Gasarjem in udeleženci usposabljanja