Prisiljeni živeti z enim litrom na osebo na dan: Romi in vodaRomi in voda: Prisiljeni živeti z enim litrom na osebo na dan 

Uroš Škerl Kramberger
13. januar 2016 13. januar 2016

Ker vlada vztraja, da zakon velja za vse enako, se Sloveniji v Strasbourgu obeta bridek poraz. Dopis odvetnice Nine Zidar Klemenčič, zastopnice romskih družin, ki sta “pod enakimi pogoji” prisiljeni živeti brez pitne vode, dokazuje sistematično diskriminacijo Romov v Sloveniji.
V romskem naselju Dobruška vas v občini Škocjan več deset otrok živi brez dostopa do pitne vode. (Foto: Luka Cjuha)
Sloveniji grozi, da bo na evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu izgubila še en odmeven primer. Dve romski družini iz občin Ribnica in Škocjan sta minuli teden s pomočjo odvetnice Nine Zidar Klemenčič tja poslali 24-stranski dopis in priložili 36 dokazov, s katerimi dokazujejo, da jim Slovenija sistematično onemogoča dostop do pitne vode – samo zato, ker so Romi.


 
»Vlada manipulira s podatki«
Tožbo zaradi ponižujočih bivanjskih razmer, v katere jih potiskajo država in obe občini, so Romi v Strasbourgu vložili že lani spomladi. Tokratni dopis pa je odgovor na navedbe vlade, ki so bile v Strasbourg poslane lani jeseni. Tedaj je zatrjevala – kot smo že poročali – da »zakonodaja, ki vsem prebivalcem zagotavlja dostop do pitne vode in sanitarij, velja enotno za vse prebivalce Republike Slovenije« ter da so »Romi v enakem položaju kot vsi drugi prebivalci RS«. Vlada je priložila dokumente, s katerimi skuša dokazovati, da položaj Romov in njihovih otrok ni posebej dramatičen ter da sami niso naredili dovolj za rešitev svojega položaja.
Zidar-Klemenčičeva sodnike opozarja, da vlada »očitno selektivno izbira informacije«, ki jih predstavlja sodišču, in da »podatke prireja«. Tako ni pravilno prikazala postopkov ob poskusu preselitve Romov v druga bivališča, denimo v begunski center. Prav tako ne držijo trditve vlade, da bi se lahko priključili na bližnje vodovodno omrežje. Odvetnica opozarja, da tega ne morejo opraviti sami, sploh pa ne brez odobritve občine.
Občinske oblasti so ravno pri reševanju romskih težav največji problem, saj lokalni župani sledijo sentimentom večinskega prebivalstva, to pa je nastrojeno proti Romom in proti njim prireja celo proteste. Na to je v več primerih – in tudi v konkretnem primeru – opozorila tudi varuhinja človekovih pravic. Vlada in občine, kjer živijo Romi, se velikokrat ne morejo dogovoriti, kdo bo prevzel skrb za njihov deprivilegirani položaj. »Spor o tem, kdo mora sprejeti pozitivne ukrepe, pa vlade ne odvezuje njenih mednarodnih obveznosti,« piše Zidar-Klemenčičeva. Romi so kot največja evropska manjšina zaščiteni z več mednarodnimi konvencijami, ki obvezujejo vlado.

Vodo natočijo na pokopališčih
Kot ugotavlja več mednarodnih poročil o življenju Romov v Sloveniji, so brez vodovodne in komunalne infrastrukture prisiljeni živeti tudi zgolj z enim litrom vode na osebo na dan – s tem, da vodo sami dovažajo v posodah iz oddaljenih izvirov ali jo natočijo iz pip na okoliških pokopališčih.
Večina Slovencev v povprečju porabi od sto do sto petdeset litrov pitne vode na dan. Zato obe romski družini Slovenijo obtožujeta, da z njimi ravna nečloveško in nehumano, da posega v njihovo pravico do družinskega in zasebnega življenja ter da jih diskriminira na podlagi etnične pripadnosti. Brez vode je ogroženo njihovo zdravje, oviran je tudi dostop otrok do izobraževanja. »V naselju imamo šestindvajset šoloobveznih otrok. Ne vem, ali si kdo predstavlja, kakšen napor je vsak dan te otroke umiti in jih pripraviti za šolo, če nimaš vode in elektrike,« nam je povedal Branko Hudorovič, eden od pritožnikov.

Kjer se prerekata dva...
Osnovni zaplet sicer izvira iz dejstva, da Romi živijo v nelegaliziranih naseljih, v katerih posledično tudi ni urejena infrastruktura, kot sta dostopa do vode in elektrike. Vendar Zidar-Klemenčičeva poudarja, da današnji Romi za takšen položaj niso sami krivi, saj so se v teh naseljih – ki obstajajo že od šestdesetih let prejšnjega stoletja – rodili. Njihove starše je prejšnja država tja celo aktivno naseljevala, nikoli pa nihče ni poskrbel za legalizacijo naselij. Vsak poskus Romov, da bi naselja legalizirali ali pa se vsaj legalno preselili kam drugam, pa bodisi lokalno prebivalstvo bodisi oblasti blokirajo. Dopis odvetnice omenja tudi poskuse lokalnih oblasti, da bi romske domove zrušili, kar bi povzročilo, da bi družine postale brezdomne. Enega takšnih poskusov je lani ustavilo upravno sodišče in primer poslalo v presojo ustavnim sodnikom. Ti bodo odločili, ali je romska manjšina v tako posebnem (zgodovinsko deprivilegiranem) položaju, da bi morali to upoštevati pri odločitvah o rušenju njihovih bivališč.
Primer na strasbourškem sodišču sta s svojimi mnenji, ki sta jih poslali Strasbourgu, podprli tudi močni evropski instituciji – Center za človekove pravice na univerzi v Gentu (Belgija) in Evropski center za pravice Romov (ERRC) iz Budimpešte. Obe imata več desetletij izkušenj z bojem za pravice Romov v Evropi in strokovnjaki Sloveniji posledično napovedujejo še en bridek poraz. »To je, kolikor vemo, prvi romski primer pred evropskim sodiščem za človekove pravice, ki zadeva pravico do vode. Obenem pa je tudi prvi sodni primer zaradi diskriminacije Romov v regiji. Slovenski primer nam lahko nazorno pokaže, kakšna diskriminacija Romov se dogaja v teh krajih,« nam je že lani sporočil Adam Weiss, direktor pravne službe ERRC.

Še en sistemski poraz Slovenije?
Poleg odškodnine zaradi nehumanega ravnanja bo morala Slovenija predvidoma urediti položaj več sto Romov, ki v naseljih v različnih občinah živijo v enako brezpravnem položaju. »Presenečeni smo nad tem, da vlada Romom v Strasbourgu vztrajno nasprotuje pri iskanju tako osnovne človekove pravice, kot je pravica do vode,« je včeraj dejal predstavnik Amnesty International Slovenije Blaž Kovač. »Pričakujemo, da bo Slovenija na podlagi teh dveh primerov morala zadeve sistemsko urediti – kot je morala to storiti že pri izbrisanih.«

Ni komentarjev: