»V SOŽITJU«»V SOŽITJU«


V Hostlu Celica v Ljubljani dne 4.11. 2015 ob 18.00 je Romsko informacijsko in znanstveno raziskovalni center Slovenije Anglunipe skupaj z zvezo romskih skupnosti Slovenije Umbrella organiziral literarni natečaj z naslovom »V sožitju«. Literarni natečaj je bil tretji po vrsti in po številu poslanih del in sodelujočih avtorjev tudi najbolj obširen. Omenjena prireditev vsako leto pridobiva na svoji veljavnosti in prepoznavnosti, saj se zanimanje za informacijetersodelovanjena literarnem natečaju povečuje. Letos se je prijavilo 40 avtorjev z vseh koncev Slovenije in eden avtor iz tujine. Skupaj so prispevali 90 različnih avtorskih del, ki so vključevala kratke zgodbice ali pesmi.

Literarni natečaj z naslovom »V sožitju«, je organiziran z namenom združevanja različnih nacionalnih skupnosti v Sloveniji ter predstavitvi romske literature, kulture in romskih običajev.Namen natečaja je tudi možnost, da sepredstavijo še neuveljavljeni ali novi avtorji in izrazijo svoje aktualne poglede na romsko problematiko v našem okolju ali v svetu, skozi svoja lastna avtorska dela.Skozi branje njihovih del se želimo družiti, izobraževati, posamezno predstaviti ter povezovati na kulturnem področju.Literatura je lahko zabavna, razvedrilna, vesela in nam bralcem na ta način ponuja nekaj lepega. Po drugi strani je lahko literatura resnobna, direktna, kritična in nam lahko služi za določena spoznanja, odkritja ali opozorila. Takšna literatura usmerja človeka v družbeno razmišljanje, mu predstavlja etična spoznanja in človeka sili v družbeno odgovornost.

Na natečaj so se lahko prijavili avtorji z deli napisanimi v romskem ali neromskem jeziku pod pogojem, da so dela dotikala romske tematike. Vsak avtor je lahko svoje literarno delo tudi predstavil in samostojnointerpretiral pred obiskovalci literarnega večera. Pri branju avtorskih del so sodelovali tudi mladi aktivisti društva Anglunipe, ki so pomagali pri branju prispelih avtorskih del injih obiskovalcem predstavili tudi v romskem jeziku. Mladi aktivisti namreč aktivno sodelujejo z društvom Anglunipe in svoj prosti čas namenjajo različnim aktivnostim, ki jih društvo izvaja skozi celotno leto.

Prispela dela so se dotikala različnih tem in pokrivala različna področja pisanja. Avtorji so pisali o socialni tematikinavadnih ljudi, družinskih zgodbah, zgodovinskega opisa življenja v pretekolosti, izražali so filozofski pogled na romsko problematiko, pisali o veselih ali žalostnih pesmihter opisovalizgodbe z ljubezenskimi motivi. Skupna tema vseh prispetih del je bila seveda romska tematika, ki je vsebinsko povezovala vsa prispela literarna dela.

Najboljša izmed predstavljenih del so bila tudi nagrajena s simbolično nagrado. Ostala literarna dela, ki so zaradi svoje vsebine in močne sporočilnosti izstopala od ostalih, so dobila priznanja. Komisija je menila, da so nekatera dela dovolj zanimiva in izvirna, da si zaslužijo priznanje za sodelovanje. Pri izbiri in pregledovanju vseh prispetih del je sodelovala štiri članska komisija, ki je vsa prispeta dela pregledala, ovrednotila in s skupnim soglasjem tudi določila katera izmed poslanih del so bila najboljša.

Komisija, ki je dela pregledala je bila sestavljena iz štirih predstavnikov:·   HarisTahirović kot predsednik Društva Anglunipe – RIC in strokovnjak za Romski jezik ter Romsko problematiko.

· Tatjana Bjekič, strokovna sodelavka pri Društvu Anglunipe


·  Maja Jelenc, strokovna sodelavka in odgovorna vodja projektnih aktivnosti društva AnglunipeRezultati literarnega natečaja 2015 z imenom »V SOŽITJU«so:

3. MESTO

 je osvojila pesem z naslovom »ŠLOGARICA« avtorica LADISLAVA MILOŠEVIĆ iz Maribora.
2. MESTO

je osvojila kratka zgodba z naslovom »PESEM ZA KROMPIR«  avtorica MARTA ŠAVLI iz Podbrda1. MESTO

je osvojila kratka zgodba z naslovom »V SOŽITJU« avtorica ANIKA ČERNIGOJ iz Ajdovščine.Zahvaljujemo se vsem avtorjem, ki so sodelovali na letošnjem litrerarnem natečaju s svojimi lastnimi avtorskimi deli. Skupaj smo preživeli romski literarni večer in se družili ob predstavitvi novih avtorjev in njihovih literarnih del. Sodelavci društva Anglunipe so predstavili tudi nekatera romska literarna dela in odgovorjali na vprašanja o romski kulturi, običajih in obiskovalcem predstavili cilje literanega natečaja v prihodnosti. Predstavili so tudi delo in aktivnosti društva Anglunipe skozi celotno koledarsko leto in hkrati prisotne povabili na ostale aktivnosti, ki jih društvo izvaja. Mladi aktivisti društva Anglunipe so pomagali pri recitiranju avtorskih del v romskem jeziku in tako predstavili delaskozi romski jezik vsem obiskovalcem. Predsednik društva gospod Haris Tahirović je vsem sodelujočim na koncu podelil priznanja in nagrade za najboljša avtorska dela. Literarni večer se je zaključil ob skupnem druženju v prostorih Hostela Celica, kjer so se obiskovalci lahko tudi okrepčili.

Vabljeni zopet naslednje leto ob ponovnem druženju v še večjem številu ob četrtem literarnem natečaju, ki ga bo organiziralo društvo Anglunipe - RIC. Vabljeni vsi ljubitelji literature, neodkriti pesniki ali pisatelji ter seveda vsi posamezniki, ki jih zanimata romska kultura in običaji.

Literarni pozdrav!


Ni komentarjev: