Izid učnega pripomočka z naslovom Romani čhib !? Džaja anglal ko dromo!/ Romski jezik!? Gremo na pot-od začetka!

Ljubljana; 25.10.2013

V petek 25.10.2013 je v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport potekala predstavitev knjige kot učnega pripomočka za učenje romskega jezika, avtorja Harisa Tahirovića in sooavtorja Cvetka Tovornika, z naslovom Romani čhib !? Džaja anglal ko dromo!/ Romski jezik!? Gremo na pot-od začetka! 

Izdajo učnega pripomočka so omogočili Urad Vlade RS za narodnosti, Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Zavod RS za šolstvo)
Tovrstna knjižna izdaja na tem področju je za Društvo in avtorja prvenec in je po ocenah strokovnjaka in jezikoslovca, dr.prof. Trajka Petrovskega iz Univerze v Skopju, prvi tovrstni učni pripomoček v Sloveniji, ki namenjen učenju in spoznavanju romskega jezika.

na fotografiji: Haris Tahirović (levo) in dr.prof. Trajko Petrovski
Avtor te zelo zahtevne knjižne izdaje, gospod Haris Tahirović, si je skozi leta svojega uspešnega delovanja praktično in teoretično, ob pomoči soavtorja gospoda Cvetka Tovornika, prizadeval za realizacijo in izdajo tega učnega pripomočka ob katerem bodo tudi mladi Romi lahko razvijali svojo kulturo,  nadgrajevali jezik in s tem nadaljevali tradicijo.
Avtorja se ob vseh subjektivnih in objektivnih omejitvah tega priročnika zavedata, da je učni pripomoček majhen prispevek k celoti proučevanja romskega jezika, kulture in zgodovinskega razvoja Romov.

na fotografiji (od leve proti desni): Cvetko Tovornik, Haris Tahirović in dr.prof. Trajko Petrovski
Učni pripomoček Romani čhib !? Džaja anglal ko drumo! (Romski jezik!? Gremo na pot – od začetka! ), se lahko uporablja za komunikacijo in osnovno razumevanje romskega jezika in njegove gramatične strukture in je rezultat večletnega napora, ki se izraža v organizaciji in realizaciji jezikovnih učnih delavnic o romskem jeziku, identiteti in zgodovini Romov.

Sestavljen je iz 8 poglavij v romskem in slovenskem jeziku. V Uvodu je opis zgodovinskega izvora romskega jezika in njegova razširjenost, osnovne karakteristike in značilnosti romskega jezika v Sloveniji, Romi kot mednarodno priznana etnična skupnost in temu sledi tudi romska abeceda. V posebnem poglavju učbenika je predstavljen tudi mini romsko-slovenski slovar, pozornost pa je posvečena tudi romski zastavi in romski himni.
Pripomoček vsebuje 191 strani in bo omogočal lahkotno komuniciranje v romskem jeziku v vsakdanjem življenju. S pomočjo komunikativne metode učenja so predstavljene vaje za govor in razumevanje v različnih življenjskih situacijah.

Žal pa je učni pripomoček izdan le v 25 izvodih zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Zato bo g. Tahirović apeliral na Ministrstva in vse pristojne, da se v prihodnje zagotovi več finančnih sredstev, kar se tiče področja izobraževanja in ohranjanje kulture, da bi lahko ta učni pripomoček  natisnili v večih izvodih in bili tako dostopni vsem zainteresiranim.

Novico pripravila: Maja Jelenc
Foto: Emran Sakip