Javno predstavitev mnenj o predlogih za spremembo zakona o romski skupnosti

Ljubljana; 22.10.2013

Urad za narodnosti je v prostori Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani pripravil javno predstavitev mnenj o predlogih za spremembo zakona o romski skupnosti.
Sodelujoči so v razpravi med drugim predlagali tudi spremembe sestave sveta romske skupnosti in jasno določitev pristojnosti države in občin pri urejanju prostorske problematike.
Tamara Vonta, vodja urada vlade za narodnosti in državna sekretarka v kabinetu predsednice vlade, je pojasnila, da so na uradu zbrali predloge za spremembo zakona o romski skupnosti, ki so objavljeni tudi na spletni strani urada. Ti bodo po njenih besedah še nekaj časa v javni razpravi, saj si želi, da bi na koncu sprejeli dober zakon, predvsem pa, da bi dosegli čim višji možen konsenz vseh zainteresiranih strani. Ob tem je izrazila upanje, da bo zakon sprejet do novega leta.

Udeleženci razprave so se zavzemali za spremembo 10. člena zakona, ki ureja sestavo sveta romske skupnosti, ki je ključni sogovornik države pri reševanju romskih vprašanj, ter da naj bi bil ta organ reprezentativen predstavnik Romov na nacionalni ravni.


V razpravi je bilo izpostavljeno tudi, da poleg obstoječega zakona posebne pravice romske skupnosti zagotavlja še 16 področnih zakonov ter da je treba doreči konkretne obveznosti države in lokalne skupnosti pri urejanju prostorske problematike romskih naselij, kar zakon ureja v 4. in 5. členu.
Najpomembnejši člen, ki ga je potrebno dopolniti in urediti je urejanje prostorske problematike, saj so bivanjske razmere romske populacije zelo kritične in je potrebno natančno opredeliti pristojnosti države in občin.Kar pa je v razpravi najbolj bodlo v ušesa pa je bilo slišati s strani aktivistov Mednarodnega društva za civilni nadzor varovanja človekovih pravic iz Ljubljane, ki zahtevajo manj pravic za Rome oz. ukinitev ustavne določbe o posebnih pravicah romske skupnosti in zakona o romski skupnosti, saj ima širša javnost predstavo, kot je tudi povedala aktivistka Rezka Grčman, da  imajo Romi več pravic kot drugi državljani, kar je po njihovem mnenju v nasprotju s 14. členom ustave, ki določa enakost pred zakonom in bodo celo predali Peticijo za manj pravic Romov.
To po našem mnenju bolj spominja na spodbujanje nestrpnosti in širjenje diskriminacije, saj že sam pristop k takšni akciji pove svoj namen.

V romskih organizacijah so nad tem ogorčeni in se zbiranje podpisov zdi nesmiselno in so prepričani, da bi ustavno sodišče takšno zahtevo ovrglo.

TamaraVonta pove, da takega načina na uradu ne podpirajo in menijo, da je to "poceni igračkanje". Na tak način zagotovo ne bomo prišli do dobre rešitve za vse in jo žalosti nerazumevanje, nepoznavanje, predvsem pa nepripravljenost, da bi v nekaterih okoljih, kjer med romsko skupnostjo in večinskim prebivalstvom prihaja do nesoglasij, naredi kakšen korak za izboljšanje stanja z obeh strani.

V razpravi so sodelujoči ugotavljali, da je za konkretne spremembe zakona potrebno več enotnosti in sodelovanja med Romi samimi, katerim je zakon tudi namenjen. Opozorili so tudi na pomanjkanje politične volje in tudi več posluha države same.

Glavni namen javne predstavitve je bil pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti v zvezi s spremembami zakona o romski skupnosti.


Novica & foto: Maja Jelenc