NOVICA


7. 4. 2017

Javni razpis Sveta romske skupnosti Republike Slovenije za sofinanciranje programov in projektov romskih društev s področja spodbujanja enakosti in preprečevanja diskriminacije Romov v letu 2017 (JR-RD 2017)

Svet romske skupnosti Republike Slovenije je v Uradnem listu RS dne 7. 4. 2017 objavil javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev s področja spodbujanja enakosti in preprečevanja diskriminacije Romov v letu 2017 (JR-RD 2017). 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov romskih društev s področja spodbujanja enakosti in preprečevanja diskriminacije Romov v letu 2017, in sicer na naslednjih področjih:
  • spodbujanje enakosti,
  • preprečevanje diskriminacije Romov,
  • ozaveščanje in boj proti diskriminaciji in nestrpnosti na terenu,
  • spoštovanje človekovih pravic in dostojanstva Romov,
  • odpravljanje stereotipov o Romih med večinskim prebivalstvom,
  • medsebojno povezovanje in sodelovanje romskih društev v prid pripadnikov romske skupnosti na področju spodbujanja enakosti, preprečevanja diskriminacije in spoštovanja človekovih pravic.

Prijavitelji pošljejo svoje prijave na naslov: Svet romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a, 9000 Murska Sobota. Rok za prijavo je 24. 4. 2017.

Besedilo in informacije javnega razpisa ter navodila prijaviteljem so dostopni na sedežu Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a, 9000 Murska Sobota, in na spletni strani  Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti.Ni komentarjev: