OTVORITEV DOBRODELNE PRODAJNE RAZSTAVE GRAFIK KASUMA CANE07. 05. 2013
DOBRODELNA PRODAJNA RAZSTAVA ZA SOCIALNO OGROŽENE DRUŽINE

Zveza Romske skupnosti Slovenije Umbrella – Dežnik (v nadaljevanju: Zveza) in Društvo Romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Anglunipe (v nadaljevanju: Društvo Anglunipe - RIC) sta v sodelovanju z Občino Puconci 6. 5. 2013 odprli napovedano dobrodelno prodajno razstavo grafik romskega umetnika in aktivista Kasuma Cane - Romski svet / Romano Them. Razstavo sta slavnostno otvorila župan občine Puconci, g. Ludvik Novak in predsednik Društva in Zveze, g. Haris Tahirović. Pri postavitvi razstave so sodelovali mladi Romi iz Društva Anglunipe – RIC, mladi iz romskega Društva Zelena dolina pa so otvoritev popestrili z živo romsko glasbo. Razstava bo na ogled do 20. 5. 2013 v upravni zgradbi Občine Puconci. Vse grafike so naprodaj, izkupiček od prodaje pa je v celoti namenjen socialno ogroženim družinam v Občini Puconci.

Dogodek je poleg svojega humanitarnega namena bil namenjen tudi druženju mladih Romov iz različnih regij Slovenije, ki so lahko izmenjali svoje izkušnje ter svoje ideje v zvezi z reševanjem obstoječe problematike v Republiki Sloveniji, t. j. socialna ogroženost, boj proti diskriminaciji in izključenosti; člani Zveze in Društva si prizadevamo mladim (ne glede na njihovo nacionalno ali etnično poreklo) najprej prisluhniti, ob enem pa jim z vzgledom predati vrednote kot so spoštovanje do drugačnih, nesebična pomoč šibkim in socialno ogroženim, potrebnim tako finančne kot moralne podpore in jim pokazati, da tudi kot posamezniki z medsebojnim sodelovanjem in vzajemnim spoštovanjem lahko doprinesemo veliko k dobrobiti naše družbe. 

Tako Zveza kot Društvo si zato pri izvajanju svojih aktivnosti vseskozi prizadevata povezovati vse etnične manjšine in širšo populacijo z namenom spodbujanja k vzajemnemu sodelovanju in solidarnosti; s tem namenom v naše projekte vključujemo mlade ne glede na etnično, nacionalno ali rasno pripadnost ter jih spodbujamo k angažiranemu in aktivnemu družbenemu delovanju.


Novico pripravil: Marko Nežič
Fotografija: Kevin Tahirović