PRAVICE IZBRISANIH

 
Open Society Justice Initiative je pozdravila odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je naročilo Sloveniji  kompenzacijo za tisoče ljudi, ki so bili "izbrisani" s seznama stalnih prebivalcev po ločitvi države Slovenije od Jugoslavije pred dvema desetletjema.


V tožbi proti Sloveniji, g. Kurića in ostalih, je veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice potrdil prejšnjo odločitev, da je Slovenija protipravno odvzela nekaj 18.000, večinoma nekdanjim jugoslovanskim državljanom,  njihov pravni status v letu 1992, zaradi česar so nekateri izmed njih še vedno brez državljanstva, govorimo o cca. 4.000 ljudeh.Sodišče je ugotovilo, da je ukrep kršil njihove pravice do družinskega življenja v skladu z 8. členom Evropske konvencije o človekovih pravicah in poleg tega je bil ukrep uporabljen na diskriminatoren način, ki krši 14. člen o človekovih pravicah.

Odločba sodišča, navedena po  posredovanju tretje stranke v okviru pobude skupnosti v zadevi, ki se zabeleži med drugimi argumenti, da je med veliko prizadetimi tudi Romov ali pripadnikov drugih etničnih manjšin.

Več lahko preberete na:


novico povzela in prevedla: Maja Jelenc