Projekt OKO iz ESS sklada - povabilo na delavnice 18.in 19. decembra od 10:00 dalje
V sklopu ESS projekta "Oko vidi drugače, mi vidimo enako" se je 25. februarja v Mariboru, v prostorih romskega društva Bodočnost, odvijala uvodna predstavitev projekta, ki ga delno sofinacira ESS za socialno ogrožene skupine. Projekt Društva RIC Anglunipe Ljubljana je bil sprejet v lanskem letu z namenom, da se izobrazi strokovni kader s področja medijev, fotografije, novinarstva in fotoreporterstva za potrebe romske skupnosti v RS kot tudi ostale ogrožene etnične skupine. Projekt so predstavili mentorji: Haris Tahirović, Jasmina Ahmetaj in Šemsudin Berisha. Tudi v Mariboru se bodo odvijale podobne delavnice za delo v medijih - tiskanih in elektronskih,  opazili pa smo, da je bilo veliko zainteresiranih deležnikov, ki se bodo udeleževali omenjenih delavnic.

Ob koncu pa naše povabilo vsem zainteresiranim skupinam in posameznim deležnikom k udeležbi na drugo delavnico, ki bo dne 10. marca ob 17:00, v prostorih Društva Romski informacijski center Bodočnost Maribor, Ruška cesta 100.       
               
Projekt OKO, ki ga delno financira ESS za dvig zaposljivosti socialno ranljivih skupin, nadaljuje z izobraževalnimi moduli za delo v medijih.V soboto 17.  in nedeljo 18. decembra od 10.00 ure dalje nadaljujemo  z izobraževalnim modulom: Govorno izobraževanje: slovenska fonetika, stilistika, retorika, zborna izreka ter romski jezik za dvojezični radio Anglunipe. Obe delavnici se pričneta ob 10.00 dopoldne v prostorih RIC - Anglunipe, na Linhartovi cesti 13, Ljubljana-Bežigrad. Še vedno ste vljudno vabljeni! ŠUKAR AVILEN MAŠKARO AMENDE!  Rinaldo, Maja, Haris, Jaka in Sebastian.
Več o samem projektu pa na spodnji povezavi:
Več o naših delavnicah na spodnji povezavi: