Izobraževanje in usposabljanje za delo v medijih - nadaljevanje delavnic in medijskih modulov

                   Mentorji usposabljanja in izobraževanja za delo v medijih - priprave na delavnice
                    Predstavitev romskih medijev - priprave na delavnice
To soboto in nedeljo (10. in 11. decembra) bomo nadaljevali z izobraževanji in usposabljanji za delo v medijih, v projektu: "OKO VIDI DRUGAČE, MI VIDIMO ENAKO", ki se odvija v Društvu Romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije - Anglunipe, na Linhartovi cesti 13 (stavba Upravne enote Bežigrad, pritličje, desno) Oktobra in novembra smo usposabljali za spletne novinarje in fotoreporterje, ki ga bomo še nadaljevali; V mesecu decembru potekajo moduli slovenskega in romskega jezika - predvsem stilistika, pravopis ter zborna izreka. Z moduli izobraževanj bomo nadaljevali to soboto in nedeljo - obakrat od 10.00 ure dalje. Ponovno poudarjamo, da Projekt delno financira ESS (Evropski socialni sklad) in so zato vsa usposabljanja brezplačna! Kaj lahko pričakujete od usposabljanj in izobraževanj v projketu OKO? Predvsem se lahko usposobite za spletnega novinarja, fotoreporterja, radijskega moderatorja in novinarja! Na š center je letos pridobil odločbo o vpisu spletnega radia v razvid medijev pri MK, zato bomo nekatere najbolj zavzete udeležence kasneje tudi povabili k sodelovanju za delo v multikulturnih in polietničnih medijh: Romano lil (romski list-revija s strokovno etnično, sociološko, antropološko in lingvistično vsebino ali pa nba spletnem radiu ANGLUNIPE kot tonski tehnik, novinar ali moderator in fotoreporter za nove medijske vsebine). Še enkrat lepo vabljeni in dobrodošli med nami - ŠUKAR AVILEN MAŠKARO AMENDE!  Rinaldo, Maja, Haris, Jaka in Sebastian.
Utrinke z naših delavnic si lahko ogledate na spodnji povezavi! 
Povezava do Napovednika usposabljanj:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/RIC/Desktop/Usposabljanje%20in%20izobra%C5%BEevanje%20za%20delo%20v%20medijih%20-%20Projekt%20Oko,%20Ljubljana,%20Maribor,%20Murska%20Sobota%20-%2010.12.11%20ob%2010.00.htm