Grosuplje, Ljubljana - Hudorovac je kot edini kandidat na volitvah, ki so potekale 5. decembra, uspel prepričati 21 volivk in volivcev od 48 volilnih upravičencev.

Hudorovac je prvikrat kandidiral in bil izvoljen januarja letos, a mu občinski svetniki v prejšnji sestavi tudi takrat niso hoteli potrditi mandata. Pritožil se je, upravno sodišče pa je relativno hitro odločilo njemu v prid.

Po osmih letih upiranja udejanjenju odločbi ustavnega sodišča in zakona o lokalni samoupravi s strani grosupeljskih občinskih svetnikov, da morajo zagotoviti eno svetniško mesto tamkajšnjim Romom, pa se ni nič spremenilo. Svetniki namreč še niso spremenili občinskega statuta, v katerem bi moralo biti zapisano, in bčinskega sveta. O tem je svet v prejšnjih letih odločal kar osemkrat, a nikoli niso uspeli zagotoviti dvetretinjske večine. Na vprašanje Dela, kdaj nameravajo svetniki spet odločati o statutu in ga uskladiti z zakonodajo, tamkajšnji župan Peter Verlič ne ve odgovora. Bo pa to temo uvrstil na dnevni red kolegija župana.

Nespoštovanje ustavne odločbe in pristojne zakonodaje se šteje za hudo kršitev predpisov, ki bi skladno z 90b. členom zakona o lokalni samoupravi morala privesti do razpustitve občinskega sveta. Na vprašanje Dela, ali bo vladna služba za lokalno samoupravo in regionalno politiko tak ukrep predlagala državnemu zboru, so v omenjeni službi odgovorili, da ni verjetno, da bi z razpustitvijo sedanjega občinskega sveta in izvolitvijo novega bil dosežen cilj. Zato bo treba ravnati enako, kot po prvih volitvah in predstavniku romske skupnosti mandat potrditi s sodno odločbo.