Gjerkeš poziva Rome k aktivnemu političnemu udejstvovanju

Ljubljana - Nacionalni program ukrepov za Rome je vladni prispevek k sistematičnemu urejanju odprtih vprašanj in pomeni resno politično zavezo države do Romov.
Gjerkeš poziva Rome k aktivnemu političnemu udejstvovanju

Je odgovor na njihove vsakdanje težave in tudi poziv Romom k aktivnemu soustvarjanju skupnih rešitev, je na posvetu o političnem udejstvovanju Romov dejal minister za lokalno samoupravo Henrik Gjerkeš.

Nezaposlenost Romov pereč problem


Minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Gjerkeš je med najbolj perečimi težavami, s katerimi se soočajo Romi omenil njihovo nezaposlenost, nizko izobrazbeno strukturo, neredno obiskovanje pouka in vprašljivo higiensko okolje. Opozoril je, da je zaradi takšnih težav lahko okrnjeno tudi njihovo sodelovanje v lokalnem okolju.

Na današnjem posvetu v Ljubljani med drugim sodelujejo tudi varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek-Travnik, direktor vladnega urada za narodnosti Stane Baluh, predsednik združenja Forum romskih svetnikov Slovenije Darko Rudaš in predstavniki organizacije Amnesty International.

Varuhinja upa, da bo tudi Rom kmalu minister

Varuhinja upa, da bo tudi Rom kmalu minister


Varuhinja je v svojem nagovoru med drugim poudarila, da se bliža čas, ko bodo tudi Romi v Sloveniji imeli svoje doktorje znanosti, Po njenih besedah se bliža tudi čas, ko bodo vsi Romi v Sloveniji pismeni tako v svojem jeziku kot v jeziku večine in ko bo tudi zanje uresničena pravica do dostojnih bivalnih razmer. "Upam da se bliža čas, ko bo tudi Rom postal minister v slovenski vladi," je pristavila varuhinja.

Baluh je med drugim opozoril, da se pri reševanju problematike romskega udejstvovanja v političnem življenju vedno znova postavljajo novi izzivi. Teh je čedalje več, Baluh pa meni, da v tem smislu niso izkoriščene in uresničene niti temeljne možnosti, ki jih Romom pripisuje zakonodaja.

"Bodimo bolj dosledni in poskušati izčrpati tisto, kar nam je že dano in na osnovi nekih pozitivnih izkušenj potem iskati nove izzive za prihodnost," je poudaril Baluh.

Vlada naj premeni pravila zastopanosti Romov na nacionalni ravni

Vlada naj premeni pravila zastopanosti Romov na nacionalni ravni


Rudaš pa je slovensko vlado v imenu foruma med drugim pozval, da spremeni pravna pravila sestave in pristojnosti Sveta romske skupnosti tako, da bo ta organ reprezentativen in bo predstavljal pestrost romske manjšine v naši državi. Od vlade forum tudi pričakuje, da bo spremenila pravila zastopanosti Romov na nacionalni ravni.

Rudaš tudi meni, da bi moral biti kar najhitreje odpravljen "diskriminatoren pogoj avtohtonosti", hkrati pa bi morala vlada na povezanih pravnih področjih ustrezno spremeniti zakonodajo. Zagotovi naj predstavljanje Romov v vseh občinah, kjer živijo v relativno velikem obsegu, ter odločno nastopi proti hujskanju in sovražnemu govoru in take primere preganja po uradni dolžnosti, je zahteve foruma predstavil Rudaš.

Ni komentarjev: