Avtohtoni in neavtohtoni

Ena izmed vidnejših romskih organizacij, Zveza romskih skupnosti Umbrella – Dežnik, je pisala pismo komisarju za človekove pravice Sveta Evrope Nilsu Muižnieksu. V njem so ga opozorili, da stanje na področju romske problematike in položaja Romov v Sloveniji ni takšno, kot ga v tujini zavajajoče prikazuje vlada. Opozorili so tudi na še vedno obstoječo, mednarodno preživeto delitev na avtohtone in neavtohtone Rome, ki jo vsebuje zakonodaja in določenemu delu romske populacije onemogoča celo minimalni razvoj.

Ni komentarjev: