Združenje Frekvenca so.p. v okviru projekta »Poslušaj me – tudi moje mnenje šteje« želi omogočiti bolj enakopravno vključevanje pripadnic romske skupnosti, osveščati starše o pomenu enakosti spolov, razbiti stereotipe o dogovorjenih porokah, osveščati pripadnice romske skupnosti o pravicah in dolžnostih znotraj družine in v večinski družbi.

S podporo projekta »Poslušaj me – tudi moje mnenje šteje« pripravljamo prvo okroglo mizo, na kateri želimo predstaviti dojemanje enakosti spolov pri pripadnicah in pripadnikih romske skupnosti, ki živijo v Mariboru oz. predstaviti način življenja, ki ga živijo. S tem želimo širši javnosti in sami romski skupnosti pokazati, da stereotipi, ki krožijo, ne držijo popolnoma ali pa jih sama romska skupnost dojema drugače od večinskega prebivalstva.

Na okrogli mizi bomo spregovorili o »Enakosti spolov« in javno debatirali o dogovorjenih porokah. 

Zato Vas vabimo na 1. okroglo mizo v okviru projekta »Poslušaj me – tudi moje mnenje šteje«, ki bo

dne 17.09.2015 ob 17:00 h
v akvariju Tkalke na naslovu
Tkalski prehod 4
2000 Maribor,

da skupaj z mladimi pripadnicami in pripadniki romske skupnosti predstavite in javno spregovorite ali pa samo spoznate način življenja in tabu teme pri pripadnicah in pripadnikih romske skupnosti. Objava: Romsko infomaciski center RIC 

Ni komentarjev: