Vlada Republike Slovenije je 15. septembra pod vodstvom premierja dr. Mira Cerarja začela z dvodnevnim regijskim obiskom v Pomurju. Premier dr. Cerar je uvodoma obiskal Center za ravnanje z odpadki Puconci (CEROP), nato pa nagovoril občane Murske Sobote ob slovesni sprostitvi prometa po podvozu na Panonski ulici. V nadaljevanju se je sestal tudi s predstavniki Sveta romske skupnosti ter se seznanil z nevladnimi organizacijami, aktivnimi v Pomurju. Kot kapetan vladne ekipe je odigral košarkarsko tekmo z ekipo predstavnikov Pomurske regije. 
V okviru obiska se je premier sestal tudi s predstavniki Sveta romske skupnosti ter prisluhnil njihovim ocenam razmer Romske skupnosti v Sloveniji ter predlogom za učinkovitejšo realizacijo že sprejetih ukrepov na ravni vlade. Kot posebej pereč problem so izpostavili prepočasno izboljševanje bivanjskih pogojev, pa tudi odhajanje mladih v sosednje države zaradi iskanja zaposlitvenih možnosti. Kot je dejal premier dr. Cerar, bo nova strategija na področju vključevanja Romov za obdobje 2016-2021 končana do konca leta. Predstavnike Sveta romske skupnosti je pozval, naj še naprej intenzivno sodelujejo pri pripravi novega strateškega dokumenta, saj bo le tako dokument lahko odseval realne potrebe in predlagal ustrezne rešitve za boljšo vključenost Romov v družbo.Ni komentarjev: