Namen fotografske razstave, »Spomini izpod pepela« avtorja Harisa Tahirovića, je ohranitev zgodovinskega spomina na usode žrtev nacističnih koncentracijskih taborišč med II. svetovno vojno, zlasti Romov. Ker je današnje zavedanje o zgodovini šibko še posebej med mlajšimi, so poleg obiska muzejskih in drugih obeležij na krajih spominjanja oblikovali tudi svoje videnje tega zgodovinskega obdobja preko priprave samega gradiva fotografske razstave.
Preko projekta smo mladim iz različnih etničnih skupnosti omogočili počastitev spomina na žrtve holokavsta in tudi intenzivno spoznavanje zgodb ljudi, ki so preživeli grozote. V okviru razstave smo se v društvu RIC Anglunipe posvetili preučevanju in spominjanju na grozote holokavsta nad Romi iz tega obdobja, saj so te žrtve v veliki meri pozabljene ali celo ignorirane s strani večinskega prebivalstva, malo pa je zavedanja o teh žrtvah tudi med romsko populacijo.
Težko je ugotoviti koliko Romov je bilo ubitih v času holokavsta. Zgodovinarji ocenjujejo da je bilo, od približno 1 milijona Romov, kolikor jih je v času od leta 1939 do 1945 živelo v Evropi, ubitih med 200.000 in 500.000. Zgodovinarji vedno bolj pudarjajo, da je vojna usoda žrtev med Romi izenačena z usodo Judov. Toda Romi, za razliko od Judov, niso posedovali nikakršnega kapitala, zato tudi niso imeli tako močne politične veljave in o porrajmosu, kot so sami poimenovali holokavst, ki se je vršil nad njimi, niso imeli nikomur poročati, saj jih nikoli niti ni bil noben pripravljen poslušati. Šele konec leta1979 je nemški zvezni parlament opredelil nacistično preganjanje Romov, kot rasno motivirano, in da lahko preživeli Romi zaprosijo za nadomestilo za njihovo trpljenje ali izgubo pod nacističnim režimom. Med tem časom je veliko tistih Romov, ki so bili upravičeni do nadomestilo, že umrlo.
Z vključitvijo mladih v obiske teh krajev spominjanja in pričanjem o zgodovini njihovih prednikov oziroma pripadnikov njihove etnične skupnosti bomo pomagali, da se ohrani ta zgodovinski spomin, ter da se z njim seznanijo in ozavestijo zgodovino neenakopravne in diskriminatorne obravnave romske skupnosti tudi obiskovalci oziroma gledalci razstav.
Največji cilj, katerega smo si v društvu zadali je izobraziti mlade Rome in tudi večinsko prebivalstvo o pomenu spoštovanja človekovih pravic in potrebe po boju za večjo enakopravnost in družbeno vključenost kot jamstvo, da se kaj takega nikoli več ne zgodi. Želimo okrepiti pripravljenost romske mladine in mladih iz drugih etničnih skupnosti, da branijo človekove pravice in postanejo glasniki miru v svojih skupnostih in socialnih krogih ter širše v splošni populaciji.
Premiera otvoritev omenjene razstave je bila 01. aprila v prostorih kulturnega centra Španski borci.Sama razstava je tako nadaljevala gostovanje v Mariboru, natančneje 9. maja v prostorih galerije EPEKA v sodelovanju z  društvom  Romano Pralipe katerega predsednik je g. Fatmir Bečiri, ki je uradno tudi odprl razstavo. Fotografska razstava se nadaljuje v OŠ Karla Destovnika-Kajuha v Ljubljani in se bo selila tudi v druge kraje po Sloveniji.
Avtorji in sodelujoči pri fotografski razstavi z naslovom »Spomini izpod pepela« se v imenu romske skupnosti v Sloveniji iskreno zahvaljujejo za podporo pri realizaciji projekta in sicer Veleposlaništvu ZDA v Ljubljani, Zvezi romske skupnosti Umbrella-Dežnik, Uradu Vlade RS za narodnosti, Kulturnemu centru Španski borci.
Posebna zahvala je namenjena gospe Sonji Vrščaj, preživeli interniranki Auscwitza, ki nam je s svojimi podatki in informacijami približala življenje v Lagerju A.Foto: Marko Cotič Trojer

Fotografije so nastale ob vključitvi mladih (Marsel Takaj, Aleš in Hana Habič, Adrijan Dobrilović, Ardijan in Violeta Gjokići) v načrtovane projektne poti na kraje spominjanja pod mentorstvom in vodstvom Harisa Tahirovića, ter strokovnim mentorstvom fotografa MarkaCotič-Trojerja.


Novico pripravila: Maja Jelenc
Foto: Marko Cotič Trojer in Robert Trojer

Ni komentarjev: