OBISK DELEGACIJE ODBORA STROKOVNJAKOV EVROPSKE LISTINE O REGIONALNIH ALI MANJŠINJSKIH JEZIKIH V SLOVENIJI


Ljubljana, 15.11.2013

V dneh od 4. do 6. novembra  2013 je Republiko Slovenijo  obiskala delegacija Odbora izvedencev Sveta Evrope za Evropsko listino o regionalnih ali manjšinskih jezikih.  

V okviru obiska, 6. novembra, se je delegacija sestala tudi s predstavniki Zveze romske skupnosti Slovenije Umbrella – Dežnik in bližjimi sodelavci Zveze. Srečanja so se udeležili Haris Tahirović, predsednik Zveze Umbrella-Dežnik, Maja Jelenc, tajnica Zveze, Cvetko Tovornik in Robert Mohorič, v.d. direktorja Zavoda Radia Študent.


Zgoraj navedeni predstavniki Zveze romske skupnosti Slovenije Umbrella – Dežnik  in sodelavci so predstavili program delovanja o zaščiti in promociji romskega jezika, njegovega poučevanja, proučevanja in raziskovanja, njegove uporabe v javnem življenju, vključno v medijih, in drugih zadevah. S strani predstavnikov in sodelavcev Zveze je bila Odboru predložena tudi pisna izjava s pojasnili in dodatnimi informacijami v zvezi s priporočili Odbora ministrov in Odbora strokovnjakov k tretjem poročilu in delegacijo opozorila glede nekaterih omejitev, zlasti na področjih izobraževanja, kulture in javnih medijev, ki se pojavljajo v Republiki Sloveniji v zvezi z uresničevanjem politike, zakonodaje in praks, ki zadevajo romski jezik, saj romska skupnost v RS še vedno občuti neenako obravnavanje na večini teh področij.

Namen obiska komisije je bilo poizvedovanje glede uresničevanja obveznosti pogodbenic, kjer se le-te obvezujejo, da zagotavljajo enakost med uporabniki, in da bodo  določbe te listine tudi uresničevale , t.j. doseganje ciljev in načel,  ukrepi za pospeševanje rabe regionalnih ali manjšinskih jezikov v javnem življenju ( izobraževanje, sodne oblasti, upravni organi in javne službe, javna glasila, kulturne dejavnosti in ustanove, gospodarsko in družbeno življenje in čezmejne izmenjave) in občasna oz. periodična poročila, pregledovanje poročil. V okviru teh ciljev in načel se pogodbenice tudi obvezujejo, da zagotavljajo enakost med uporabniki, odpravljajo vsako neupravičeno razlikovanje, izključevanje, omejevanje in dajanje prednosti kakega regionalnega ali manjšinskega jezika, katerih cilj je odvračati od ohranjanja ali razvoja ali ga ogrožati.

Tekst: Cvetko Tovornik
Foto: Maja Jelenc

Ni komentarjev: