Aktivnosti RIC Anglunipe


Društvo romski informacijski in znanstveno raziskovalni center Ljubljana-Anglunipe (RIC Anglunipe) želi v okviru svojih aktivnosti in nudenju uporabe prostorov omogočiti romskim otrokom in šolajoči mladini medsebojno vzgojno-izobraževalno delo s poudarkom na vsebinah vseživljenjskega učenja s krepitvijo pozitivne samopodobe romskih otrok in mladine ter njihovih staršev v širšem družbenem okolju.
V RIC Ljubljana prostovoljci in zaposleni nudimo vzgojno-učne delavnice na področjih izpostavljenih skupinskih identitetnih, kulturnih in osebnostnih značilnosti pojavnih oblik vsakdanjega življenja pripadnikov romske skupnosti ter pri uresničevanju vzgojnih, učnih oz. izobraževalnih ciljev za krepitev pozitivne samopodobe in usposabljanja za vsakdanje življenje.
V društvu se izvajajo tudi skupinske delavnice s področja zmanjševanja med-etične napetosti, nestrpnosti in diskriminacije, in tako s skupnim učenjem spodbujamo medkulturni dialog, kar med drugim pomeni tudi obvladovanje in utrjevanje slovenskega jezika in hkrati ohranjanje romskega jezika.
Nudimo tudi pomoč (intervju, svetovanje) pri reševanju problemov v družinah in širšem družbenem okolju ter zainteresirane koristnike informiramo o vlogi in pomenu posameznih institucij v družbi ter pravicah in obveznostih posameznika.
V RIC Ljubljana si prizadevamo si za zmanjševanje neenakosti in socialno izključujoče polarizacije družbe. Z medsebojnim sodelovanjem pomagamo romskim družinam pri integraciji v slovensko družbo, sprejemanju socialnih in kulturnih značilnosti okolja, ohranjanju identitete ter zmanjševanju izolacije in izključenosti.
 Članek pripravila: Maja Jelenc
Foto: arhiv RIC