Zdrav duh v zdravem telesu 2. športni dan ČS Golovec 18. maj 2013

Svet ČS Golovec v sodelovanju s športnimi društvi in obema osnovnima šolama iz Četrtne skupnosti Golovec organizira dan športa, katerega namen je privabiti na stotine športnikov in prebivalcev Četrtne skupnosti Golovec. Svetnike ČS Golovec vodi prepričanje, da je potrebno okrepiti sodelovanje med četrtno skupnostjo, prebivalci in športnimi društvi pri nas ter popularizirati šport, predvsem med mladimi in predvsem tiste športe, ki pri nas niso tako zastopani.

Letošnje leto bodo v športni dan vključeni naslednji športi: ragbi, judo, nogomet, in baseball,k sodelovanju smo povabili tudi košarkarje in strelce. Sodelovalo bo več kot dvesto športnikov različnih starosti, na koncu pa bomo podelili tudi pokale za zmagovalce.

Prireditev bo potekala v soboto 18. maja 2013. Tekmovanja bodo potekala na različnih lokacijah ob naslednjih urah, in sicer:

Urnik dejavnosti- športni dan
·         tekmovanje v streljanju  z zračno puško in predstavitev orožja v organizaciji Strelskega
          društva Strelec od 10.00 do 14.00 ure na strelišču v Bizoviku, malo naprej od balinišča
  
·         Judo klub Golovec bo od 9.00 do 14.00 ure v OŠ Božidarja Jakca organiziral
          mednarodno tekmovanje za mlajše kategorije,

·         turnir v malem nogometu se bo odvijal od 9.00 do 17.00 ure na igrišču OŠ Karla
          Destovnika Kajuha,     

·         košarkarski turnir se bo odvijal od 10.00 do 14.00 ure  v telovadnici OŠ Karla
          Destovnika Kajuha,

·         ragbi turnir od 12.00 do 16.00 ure na igrišču Rugby kluba Emoona (mini turnir v touch
          ragbiju),

·         baseball turnir na igrišču baseball in softball kluba Golovec (kadetski turnir se bo
          odvijal v dopoldanskem času)

Podelitev pokalov in medalj bo potekala popoldne po končanih tekmah pri brunarici na ragbi igrišču po naslednjem razporedu:
·         16.20 podelitev nagrad v strelskem tekmovanju,
·         16.40 podelitev nagrad za košarkarski turnir,
·         17.00 podelitev nagrad za tekmovanje v ragbiju,
·         17.20 podelitev nagrad za tekmovanje v baseballu,
·         17.40 podelitev nagrad za tekmovanje v malem nogometu
·         18.00 podelitev plaket zaslužnim za razvoj športa v ČS Golovec
·         nagrade za tekmovanje v judu se bodo podeljevale sproti

Poleg ogledov razgibanega športnega dogajanja bodo lahko občani tudi kaj pojedli in spili ter ob glasbi, če bodo dobre volje,  tudi zaplesali. 

Društvo romski infomacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije Anglunipe iz Ljubljane tudi letošnje leto sodeluje v izvedbi športnih aktivnosti ČS Golovec. Mladi našega društva bodo sodelovali s svojo ekipo Anglunipe - RIC na turnirju v malem nogometu, s čimer prispevamo k vrstniškem in medgenaracijskem ter medkulturnem dialogu in sožitju. Sodelovanje našega društva v izvajanju mladinskih aktivnosti na območju Mestne občine Ljubljana (MOL) sofinancira Urad za Mladino MOL.

Vljudno vabljeni k športni in medkulturni aktivnosti.

Povzel in pripravil za objavo: Danijel Peer
Ljubljana, 24. april 2013