POIZVEDOVALNI POSVET O VKLJUČEVANJU ROMSKIH OTROK IN MLADINE V IZOBRAŽEVALNI PROCES NA OBMOČJU MOL

POIZVEDOVALNI POSVET O VKLJUČEVANJU ROMSKIH OTROK IN MLADINE V IZOBRAŽEVALNI PROCES NA OBMOČJU MOL

LJUBLJANA 29.11.2012

Sta izvedla pomemben Prvi - poizvedovalni - posvet o vključevanju Romskih otrok in mladine v izobraževalni proces na območju Mestne občine Ljubljane (MOL), ki je bil 29.11.2012 od 10.00 do 12.00 v prostorih Centra za permanentno izobraževanje-Ceneta Štuparja na Linhartovi cesti 13 v Ljubljani.

Tema je bila kako vključiti in izobraževati romske otroke in mladino.

Posveta so se udeležili ravnateljice oziroma ravnatelji OŠ (Karla Destonika Kajuha, Franca Rozmana Staneta, Vič). Povabili smo tudi ravnateljice OŠ (Božidarja Jakca, Jožeta Moškriča in Polje), vendar se posveta zaradi objektivnih razlogov niso uspeli udeležiti.

Posveta so se tudi udeležili trije predstavniki Službe za narodnosti (MNZ RS), predstavnica Zavoda RS za šolstvo, vodja Urada za mladino MOL in predstavnica CSD Ljubljana - Šiška. Povabili smo tudi pristojne predstavnike Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in špotr RS, vodjo Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL in CSD Ljubljana - Moste vendar se zaradi službenih obveznosti niso utegnili udeležiti.

Razprava na posvetu je bila vsebinsko bogata. Sodelujoči so v razpravah opozorili na številno vprašanja vključevanja romskih otrok in mladine v izobraževalni proces; poleg temeljnih izobraževalnih vsebin (Strategije 2004 in Strategije 2011) so zlasti namenili pozornost družinskim in drugim socialnim dejavnikom, ki ključno vplivajo na obseg in kakovost vključevanja romskih otrok in mladine v izbraževanje. Udeleženci posveta smo se tugi dogovorili da bomo z aktivnostmi nadaljevali v konkretnih primerih in njihovem reševanju.

foto: KEVIN TAHIROVIĆ
tekst: KEVIN TAHIROVIĆ