V sklopu ESS projekta "Oko vidi drugače, mi vidimo enako" bo 21. aprila nadaljevalna delavnica projekta, ki ga delno sofinacira ESS za socialno ogrožene skupine, v Mariboru v prostorih romskega društva Bodočnost, Ruška c. 100.
Projekt Društva RIC Anglunipe Ljubljana je bil sprejet v lanskem letu z namenom, da se izobrazi strokovni kader s področja medijev, fotografije, novinarstva in fotoreporterstva za potrebe romske skupnosti v RS kot tudi ostale ogrožene etnične skupine.  Tudi v Mariboru se bodo odvijale delavnice za delo v medijih - tiskanih in elektronskih. 
Ob koncu pa naše povabilo vsem zainteresiranim skupinam in posameznim deležnikom k udeležbi na delavnico, ki bo dne 21. aprila ob 17:00, v prostorih Društva Romski informacijski center Bodočnost Maribor, Ruška cesta 100; delavnico bosta vodila Haris Tahirović in Šemsedin Ahmetaj.


Novico pripravil: mag. Rinaldo DiRicchardi