Projekt OKO iz ESS sklada - predstavitev projekta 25.02. 2012 in povabilo na delavnice v Mariboru, 10.03.2012

V sklopu ESS projekta "Oko vidi drugače, mi vidimo enako" se je 25. februarja v Mariboru, v prostorih romskega društva Bodočnost, odvijala uvodna predstavitev projekta, ki ga delno sofinacira ESS za socialno ogrožene skupine. Projekt Društva RIC Anglunipe Ljubljana je bil sprejet v lanskem letu z namenom, da se izobrazi strokovni kader s področja medijev, fotografije, novinarstva in fotoreporterstva za potrebe romske skupnosti v RS kot tudi ostale ogrožene etnične skupine. Projekt so predstavili mentorji: Haris Tahirović, Jasmina Ahmetaj in Šemsudin Berisha. Tudi v Mariboru se bodo odvijale podobne delavnice za delo v medijih - tiskanih in elektronskih,  opazili pa smo, da je bilo veliko zainteresiranih deležnikov, ki se bodo udeleževali omenjenih delavnic.

Ob koncu pa naše povabilo vsem zainteresiranim skupinam in posameznim deležnikom k udeležbi na drugo delavnico, ki bo dne 10. marca ob 17:00, v prostorih Društva Romski informacijski center Bodočnost Maribor, Ruška cesta 100.Novice pripravlja: mag. Rinaldo DiRicchardi