Izjava predsednika Zveze romske skupnosti Umbrella

Spoštovani!

Kot ste že seznanjeni, je izid monografije Kraintikhe Sinti Estraiharia, avtorja g. mag. Rinalda DiRicchardi-Muzga, onemogočen s strani sintske skupnosti v RS, z besednimi grožnjami g. Borisa Horna, predsednika Zveze Sintov, da v primeru, če se knjiga, v kateri se omenjajo sintska imena izda, bomo vsi, ki smo sodelovali pri izdaji knjige, plačali s krvjo.
G. Horn je tudi jasno povedal, da Sinti z Romi oz. Cigani nimajo nič skupnega, saj ne govorijo istega jezika in da ga niti Cigani niti Romi ne zanimajo. V telefonskem razgovoru nam je tudi zagrozil, da je to sramota za sintsko skupnost, češ, da si je Zveza romske skupnosti Slovenije - Umbrella dovolila sprejeti založništvo omenjeni knjigi, ki omenja tudi imena Sintov, pobitih v
koncentracijskih taboriščih (vendar pa vsi zgodovinski dokumenti jasno pričajo o pobitih Ciganih!).
G. Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti Umbrella in RD Anglunipe RIC Ljubljana, spoštuje njihove zahteve in mnenja, zato knjiga s tem naslovom tudi ne bo izdana. G. Tahirović je obenem zelo razočaran, saj bi bil že čas, da se prične govoriti tudi o drugih etničnih skupinah in nacijah, ki so trpele grozote nacističnih taborišč in ne samo o dosedaj največkrat omenjenih Judih.
Haris Tahirović zato poziva in naproša pristojne institucije, da opozori sintsko skupnost v RS naj se opredelijo, ali se smatrajo za Cigane-Rome, ali ne. Lepo bi bilo, da tudi Sinti sami upoštevajo svoje besede, da nimajo z romsko/cigansko skupnostjo v RS nič skupnega, tudi jezik ne. Tahirovič se sprašuje, kako se jim lahko dovoli, da črpajo denarna sredstva iz proračuna RS, ki so namenjena izključno romski skupnosti v RS. Drži pa tudi, da je najlažje biti Rom-Cigan le takrat, ko se razpravlja o finančnem vprašanju. To je zelo žalostno in meče slabo luč na celotno romsko skupnost v RS in tudi na organizacije, kot je naša, ki se trudi, da se Romi/Cigani začnemo odpirati ostalemu ljudstvu in da bi nas bolje spoznali. Vendar pa nam je zaradi posameznikov, kot je g. Horn in nekateri člani Zveze Sintov, to velikokrat onemogočeno.

Z lepimi pozdravi!

Haris Tahirović,
predsednik Zveze romske skupnosti Umbrella

Ni komentarjev: