UČIMO IN DRUŽIMO SE SKUPAJ
Mladi - MISSS, Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije, informira, svetuje, izvaja programe za mlade in povezuje informativno svetovalne centre za mlade.


MISSS,Mladinsko infomativno svetalno središče Slovenije in RD Anglunipe sta izpeljali 3 delavnico za mladostnike v novo odprtem Romskem informacijskem centru v Ljubljani.

Cilj projekta je vzpostavitev odnosa medsebojnega spoštovanja, tolerance in solidarnosti v družbi ter razumevanja socialnega kulturnega okolja, s prizadevanjem za zmanjševanje neenakosti in polarizacije družbe. V projekt so vključeni različni akterji, ki so v stiku z romskimi družinami in mladimi, z namenom pomoči Romom pri integraciji v slovensko družbo, sprejemanja socialnih in kulturnih značilnosti okolja, ohranjanja identitete ter zmanjševanju izolacije in izključenosti. Projekt temelji na partnerskem sodelovanju različnih organizacij, ki bodo v sklopu projekta izvajale različne delavnice za mlade Rome.

Povezave na partnerje:

Zavod Radio Študent: http://www.radiostudent.si/

Društvo ODNOS: http://www.odnos.si/
Zavod MISSS: http://www.misss.org/

Projekt podpira Urad za mladino MOL.

Ni komentarjev: