Otvoritev Romskega informacijskega centra
Kraj: Ljubljana
Lokacija: pritlični prostori bivše Občine Bežigrad
Datum: 23. September 2010 ob 19:00

Romsko društvo Anglunipe Ljubljana Vas z velikim veseljem obvešča o novi veliki pridobitvi za skupnost Romov in Sintov v Sloveniji – Romskem informacijskem centru Ljubljana.

V okviru Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti 2010 spodbujenega poglobljenega razmisleka o socialni izključenosti Romov in drugih deprivilegiranih skupin se iskanju odgovorov oziroma konkretnih rešitev za izboljšanje njihovega socialnega položaja v Republiki Sloveniji z vzpostavitvijo in začetkom delovanja Romskega informacijskega centra Ljubljana pridružuje tudi Romsko društvo Anglunipe Ljubljana. RIC bo informacijsko, socialno, izobraževalno in kulturno središče za potrebe romske skupnosti v Ljubljani, ki je bila do sedaj spregledana s strani organizacij, ki se ukvarjajo z romsko tematiko. Komuniciral bo z mestno občino in drugimi institucijami, sodeloval pa bo tudi z vsemi drugimi pomembnimi faktorji, ki so zadolženi za reševanje romske tematike.

Romski informacijski center Ljubljana, ki se bo delno financiral iz projektov in razpisov, delno pa iz pripadajočega skupnega proračuna Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, je namenjen vsem slovenskim tako avtohtonim kot priseljenim Romom. Osnovna dejavnost RIC bo predvsem informiranje romske populacije na področju šolstva, kulture in tekočega reševanja romske problematike. Deloval pa bo še na področjih vzgoje in izobraževanja, socialnega dela, kulture in medijev ter športa in rekreacije. Podrobnejša predstavitev področij delovanja RIC Ljubljana je v prilogi.

RIC Ljubljana bo odprt ob podpori Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) v okviru sofinanciranja aktivnosti Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti – projekt Romski informacijski center 2010 – podpora Radia Študent pri vzpostavitvi in začetku delovanja. Začetno delovanje in nakupe osnovne opreme pa sta podprla tudi Urad za narodnosti RS in Svet romske skupnosti RS.

Ni komentarjev: