Varuhinja sprejela predstavnike Sveta romskih skupnosti RS

Varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek – Travnik s sodelavci se je danes, 9.. 8. 2010, v prostorih Varuha človekovih pravic (Varuh) sestala s predstavniki Sveta romske skupnosti RS (Svet), in sicer s predsednikom Marjanom Drvaričem, podpredsednikom Slavkom Cenerjem in dvema članoma, Mojco Rakipov in Jožekom Horvatom - Mucem.Gre za prvi uradni sestanek Varuha človekovih pravic RS (Varuh) s predstavniki Sveta. Beseda je tekla zlasti o delovanju Sveta, participaciji različnih romskih skupin v Svetu in financiranju romske skupnosti.

Ugotovljeno je bilo, da pri financiranju prihaja do nekaterih nejasnosti in nepreglednosti, ki naj bi med drugim vodile v razdor in razprtije med člani romske skupnosti. Predstavniki Sveta so kot pereče izpostavili zlasti vprašanje avtonomije pri razdeljevanju teh sredstev. Varuhinja ugotavlja, da so pravne podlage za financiranje romske skupnosti v Sloveniji pomanjkljive, ali pa jih sploh ni. V okviru svojih pooblastil bo pristojnim organom zato predlagala sprejem takšnih ukrepov in predpisov, ki bodo povečali avtonomijo romske skupnosti pri porabi sredstev in ki bodo pod enakimi pogoji in v skladu z vnaprej določenimi kriteriji omogočali dostop do sredstev vsem skupinam Romov v Sloveniji.

V zvezi s sestavo in delovanjem Sveta in politično participacijo Romov je varuhinja s predstavniki Sveta odprla vprašanja o možnih spremembah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji. Kot je znano, je Ustavno sodišče Varuhovo zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti tega zakona v delu, ki se nanaša na sestavo Sveta, zavrnilo, vendar pa je v obrazložitvi odločbe in v odklonilnem ločenem mnenju dveh sodnikov navedlo vrsto argumentov, ki govorijo v prid mnenju, da način zastopanja posameznih skupin Romov v Svetu ni ustrezen. Ustavno sodišče je v zvezi z reševanjem tega vprašanja Varuha napotilo na Državni zbor RS, zato so sogovorniki spregovorili tudi o možnih oblikah sodelovanja posameznih romskih skupin znotraj Sveta. Predstavniki Sveta se zavedajo določenih pomanjkljivosti Zakona o romski skupnosti, vendar opozarjajo, da bi Romi lahko tudi že v okviru veljavne zakonodaje bolj odgovorno sodelovali pri delovanju Sveta.

Ni komentarjev: