ŽIVLJENSKE RAZMERE ROMOV V SARAJEVU

Uredil in pripravil Haris Tahirović in Emran Sakip
Intervju z g.Ramiz Sejdić
predsednik Romske prosperitete


ŽIVLJENSKE RAZMERE ROMOV V SARAJEVU

V pogovoru s predsednikom Romske organizacije Ramiz Sejdićom. Smo se pog. kakšna je situacija Romske populacije in njihovo sodelovanje z državo. Močni so dialogi z državnimi institucijami in Romsko organizacijo v Bosni in Hercegovini prav tako s strani EU za integracijo Romov . Vprašali smo g. Sejdić Ramiza kakšen vpogled imajo na priseljene Rome in avtohtorne Rome. Delitve med Romi ne poznajo razen Romskih beguncev iz Kosova, kateri so se znašli v BIH v hudi stistki. Romi in veliko orgnizacij vemo, da niso državljani BIH in da nimajo toliko pravic kakor mi. Z našimi posveti skušamo bolj organizirano jim pomagati in zaprosit druge organizacije, da nam priskočijo v pomoč, da bi lahko našim Romom pomagali. Romom kateri so državljani pa pomagamo pri šolanju, zaposlitvi ter pri finančnih razmerij prav tako pri stanovanjskem problemu. V Sloveniji imajo Romi enake probleme kakor vsi drugi Romi kateri so državljani drugih držav pri financeranju. Veliko denarja prispeva Evropska unija in tuje države za izbolšanje položaja Romov. Veliko tega denarja ne pride do večine njih. Ta denar pride do razlicnih organizacij katere zlorabijo stisko Romov.

Ni komentarjev: