RD Anglunipe-Bodočnost Maribor

V torek 15.06.2010 je RD Anglunipe-Bodočnost Maribor odprlo vrata svoje pisarne. Z veliko truda in volje članov tega društva so naposled le našli primerne prostore, ki bodo namenjeni druženju romske in neromske populacije. Na otvoritvi prostorov so bili poleg članov društva in predsednika Zveze romske skupnosti Umbrella g. Harisa Tahirovića, povabljeni tudi podžupan MOB g. Rok Peče, predsednik Foruma romskih svetnikov g. Darko Rudaš, ki so RD Anglunipe iz Maribora zaželeli veliko uspehov in lepih trenutkov z odprtjem informativne pisarne.

Kakor društvo samo, se tudi občina Maribor zaveda, da bo sedaj komuniciranje med romsko populacijo in občino samo veliko lažje in hitrejše. Če bi v večini občinah po Sloveniji prisluhnili skromnim potrebam Romov, bi se le ti lažje vklopili v urbano okolje in civilom približali njihovo kulturo in življenje. Saj bi se le na podlagi takšnih druženj razblinili stereotipi o Romih.

Ni komentarjev: