ROMSKI INFORMACIJSKI CENTER 2010

ROMSKI INFORMACIJSKI CENTER 2010 – PODPORA RADIA ŠTUDENT PRI VZPOSTAVITVI IN ZAČETKU DELOVANJA v okviru aktivnosti Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti 2010 (januar - december 2010)


Projekt sledi vodilnim načelom Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti 2010, se osredotoča na skupino Romov in Sinti Romov ter na njihove specifične potrebe v smislu iskanja odgovorov oziroma konkretnih rešitev za izboljšanje njihovega socialnega položaja v Sloveniji. Z vzpostavitvijo in začetkom delovanja Romskega informacijskega centra v Ljubljani, ki bo informacijsko, socialno, izobraževalno in kulturno središče za potrebe romske skupnosti, bo narejen prvi pomemben korak k socialnemu vključevanju Romov v Ljubljani in širše.
Projekt poudarja pomen spoštovanja dostojanstva vsakega človeka, spodbuja participacijo Romov, veča občutljivost širše javnosti, sproža javno razpravo in spodbuja poglobljen razmislek o socialni izključenosti Romov in drugih depriviligiranih posameznikov in skupin.

Cilji projekta:
- projektna zaposlitev Roma - romskega informatorja
- odprtje Romskega informacijskega centra
- vzpostavitev spletne strani RIC
- priprava in izvedba strokovnega posveta na temo revščine in socialne izključenosti Romov
- priprava in predvajanje 6 radijskih oddaj
- priprava in izdaja publikacija RIC 2010

Projekt podpira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) v okviru sofinanciranja aktivnosti Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti.

Povezave na spletne strani Evropskega leta boja proti revšini in socialni izključenosti, MDDSZ in Zavoda Radio Študent

http://www.mddsz.gov.si/si/
http://www.2010againstpoverty.eu/?langid=sl
http://www.radiostudent.si/

Ni komentarjev: