Gantar: Še vedno so problemi, ki kažejo na diskriminacijo Romov

Ljubljana - Predsednik DZ Pavel Gantar je ob svetovnem dnevu Romov, ki bo 8. aprila, sprejel predstavnike Zveze Romov Slovenije, Foruma romskih svetnikov Slovenije in Zveze romske skupnosti Dežnik.
Gantar: Še vedno so problemi, ki kažejo na diskriminacijo Romov

Skupna ugotovitev je bila, da navzlic normativni urejenosti, obstaja še cela vrsta problemov, ki kažejo na določeno diskriminacijo Romov, je dejal Gantar. Kot je dejal, se to stopnjevanje nestrpnosti v določenih okoljih v zadnjem času kaže do "posameznih segmentov romskega življenja".

Gantar poudarja, da morajo romske organizacije delovati skupaj


V pogovorih so se po besedah Gantarja dotaknili tudi tega povečanja raznovrstnosti romskih organizacij po sprejetju zakona o položaju romske skupnosti. "To pozdravljam, vendar sem tudi opozoril, da ta pluralnost ne sme načeti temeljnih ciljev romskih organizacij, namreč, da skupaj skrbijo za uresničevanje osnovnih pobud pripadnikov romske skupnosti," je poudaril.

Haris Tahirović, Darko Rudaš, Pavel Gantar in Jožek Horvat Muc

Haris Tahirović, Darko Rudaš, Pavel Gantar in Jožek Horvat Muc


"Treba je znova prevetriti in oceniti zakon"


Gantar je tudi dejal, da se je izpostavila potreba po ponovni prevetritvi in oceni zakona, katere rešitve so se po treh letih izkazale kot nezadostne in bi jih bilo potrebno spremeniti. Sicer pa je vsem Romom v Sloveniji predsednik DZ zaželel vse lepo ob njihovem svetovnem dnevu.

Horvat: Turi Romi morajo imeti določene cilje


Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat - Muc je menil, da so v pogovoru s predsednikom DZ izpostavili kar nekaj vprašanj. Zdi se mu zelo pomembno, da je sam Gantar izpostavil, da morajo imeti Romi tudi določene cilje za uresničevanje nekaterih načel reševanja romske problematike.


"Prav je, da ta liberalizacija obstaja, samemu se mi poraja vprašanje oz. skrb za to, da je potrebno tudi pri romski skupnosti spoznati nekatere pravne in druge določbe, predvsem interpretacijo teh. Kajti velikokrat slišimo tudi s strani nekaterih predstavnikov romskih društev napačno interpretacijo določenih zakonskih in ustavnih načel," je opozoril Muc.

Horvat izpostavlja potrebo po politični participaciji Romov


Ob tem je izpostavil potrebo po izobraževanju romskih organizacij. Omenil je tudi potrebo po politični participaciji Romov v slovenskem prostoru, predvsem na lokalni ravni. V državnem merilu obstaja posluh za romsko problematiko, vendar je po njegovem potrebno z akcijami osveščanja in informiranja odpraviti diskriminatorne dejavnosti do Romov, ki so še vedno prisotne.


Rudaš: Predsodki do Romov so vse večji


Z njim se je strinjal tudi predsednik Foruma romskih svetnikov Slovenije Darko Rudaš. Poudaril je, da so Romi, kljub temu, da na glas govorijo, da se situacija izboljšuje, vključno z zakonom o položaju romske skupnosti, še vedno diskriminirani, predvsem v pristopu do izobraževanja, zaposlitve, nastanitve. Skratka, zadnji dogodki oz. incidenti dokazujejo, da se stopnja predsodka večinske skupnosti do Romov povečuje, je še dejal Rudaš.

Ni komentarjev: