Haris Tahirović vodi novoustanovljeno Zvezo romske skupnosti

Romski novinar,Bogdan Miklič
Haris Tahirović ( Foto: Bogdan Miklič )

Haris Tahirović ( Foto: Bogdan Miklič )

Haris Tahirović, novinar in predsednik romskega društva Anglunipe, ki že vrsto let živi v Ljubljani, je bil 4. februarja letos izvoljen za predsednika novoustanovljene Zveze romske skupnosti, ki nosi naslov Umbrella, kar v romskem jeziku pomeni Dežnik.

Kot nam je pojasnil Tahirović so omenjeno Zvezo ustanovili, ker želijo izboljšati položaj vseh Romov v Sloveniji ter jim omogočiti enakopravnost.

K Zvezi se je že priključilo 9 romskih društev iz Slovenije, med katerimi je tudi Romska športna zveza Slovenije-Pušča, Prostovoljno romsko gasilsko društvo in Etno skupina Langa, v prihdonjih dneh naj bi sodelovanje sklenili z še nekaterimi romskimi društvi.

Umbrella naj bi bila deležna finančne podpore iz proračuna za romsko skupnost v RS, računajo pa tudi na pomoč Mestne občine Ljubljana, ki jo vodi župan Zoran Jankovič.

“Ustanovitev nove zveze je bilo nujno potrebno, kajti v Zvezi Romov Slovenije in med romskimi društvi je prišlo do razhajanj in do nezaupanja v Jožka Horvat Muca, ki vodi Zvezo Romov Slovenije” pravi Haris Tahirović, ki dodaja, da v novi Zvezi ne bodo dali prednosti le tistim, ki so avtohtoni prebivalci. Po mnenju Tahirovića bi morali besedo avtohtonost in zakon o avtohtonosti izključiti in v Svet romske skupnosti vključiti predstavnike vseh romskih društev v RS.

Opozarjali bodo tudi na evropski ravni”

” Mislimo, da bi bilo sodelovanje z Zvezo Romov Slovenije in Svetom romske skupnosti potrebno, vendar pa je presoja o sodelovanju na njihovi strani. Člani nove Zveze smo prepričani, da bi sodelovanje med nami kvečjemu pripomoglo k reševanju problematike Romov. Mi se bomo borili za izboljšanje položaja romske skupnosti v RS ter podpirali vse romske aktiviste, društva, ki delajo v dobro Romov, borili se bomo za spremembo Zakona, saj ne vključuje vse Rome enakopravno, dogovarjali se bomo z občinami, da smo tudi Romi vredni dostojnega življenja, kar se tiče bivanjskih, socialnih in ostalih razmer.Opozarjali pa bomo tudi na evropski ravni, saj sem izvoljen za predstavnika Romov Slovenije v Svetu Evrope Strasbourg ERTF.

“V ocenjevanje delovanja Zveze Romov Slovenije se nebi vtikali, ker se mi zdi neprimerno. Zveza Umbrella ima drugačne cilje in namene kakor ZRS. Edino kar pa lahko iz svojih izkušenj in videnj povem, se po mojem mnenju ni v 20-ih letih, kolikor ZRS deluje, ni nič bistveno spremenilo na področju položaja Romov v RS, saj so na podlagi tega tudi mnoga romska društva izstopila iz Zveze Romov Slovenije” pravi Tahirović, ki dodaja, da je Rome potrebno upoštevati tako v družbenem kakor tudi v političnem merilu.

Trdili se bodo reševati vsa področja
“Slabosti novega zakona je v ločevanju Romov, pri nepodpiranju romskih aktivistov, pri nevključevanju romske populacije pri večjih odločitvah( npr. volitve romskih predstavnikov). Prednosti novega zakona ne vidim saj je napisan za posameznike oz. t.i. organizacije, saj zakon ni pisan v korist vseh Romov v RS. Rešitev romskega vprašanja vidim v skupnem sodelovanju z vladnimi organi RS in v sodelovanju celotne romske skupnosti v RS, saj se bo le na ta način položaj Romov izboljšal. Novoustanovljena zveza in jaz osebno kot predstavni slovenskih Romov v Strasbourgu sem pripravljen nuditi pomoč vsem Romom in se boriti za izboljšanje položaja, tudi poiskati kompromis z g.Mesojedcem iz KS Bučna vas. Če bodo Romi apelirali name, sem pripravljen priskočiti na pomoč ne glede iz katerega kraja v Sloveniji se nahajajo. Moje mnenje glede Sveta romske skupnosti je edino to, da bi bilo potrebno zamenjati predsednika Sveta in ponuditi to mesto tudi komu drugemu, da se pokaže v vodenju Sveta, ker je med Romi veliko sposobnih ljudi in bi morda kdo drug uvedel kakšen nov način vodenja Sveta romske skupnosti.
Novoustanovljena Zveza romske skupnosti RS Umbrella-Dežnik, se bo trudila reševati vsa področja, ki so povezane z romsko tematiko. Konec koncev smo vsi Romi in za naš obstoj se je potrebno in vredno boriti , ne pa da se sami med seboj delimo na dva koša” je še dejal Haris tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti RS Umbrella-Dežnik.


Ni komentarjev: