Program za Rome

Program za Rome Natisni Pošlji prijatelju
torek, 12. januar 2010

Teaser
Svet vlade za uresničevanje načela enakega obravnavanja je obravnaval predlog nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2010 - 2015.

Svet vlade za uresničevanje načela enakega obravnavanja je obravnaval predlog nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2010 - 2015. Predsednik sveta Igor Lukšič je izpostavil sodelovanje nevladnih organizacij, ki doslej formalno niso bile vključene v postopek sprejemanja programa. Razprava je pokazala na nemoč dosedanjih ukrepov, je dejal.

Razprava na današnji seji sveta vlade za uresničevanje načela enakega obravnavanja je bila po ocenah predsednika sveta in ministra za šolstvo in šport zelo dobra. Kot je dejal pred vladnim poslopjem, je razprava pokazala na nemoč dosedanjih ukrepov in na ambicijo, da se na tem področju naredi veliko več kot doslej.

V današnji razpravi so se pokazali tudi nekateri problemi, denimo vprašanje evidence števila Romov in evidence uspeha pri zaposlovanju Romov. Ne vemo namreč, je nadaljeval Lukšič, koliko je brezposelnih Romov, podobno je tudi na področju šolstva.

"To so problemi, pri katerih bomo morali najti ustrezne mehanizme, da se bomo lahko premaknili naprej. Razprava je pokazala, da bi si vsi želeli bolj številčno opredeljene cilje in bolj kakovostne podatke, ko gre za politiko do Romov," je v izjavi za medije delal Lukšič.

Omenjen nacionalni program sicer po njegovih besedah pozornost posveča zlasti urejanju romskih naselij, področju kulturne identitete Romov, področje šolstva oz. vključevanje Romov v vrtce, osnovne šole in nadaljnje izobraževanje.

Po Lukšičevih besedah je pomembno tudi izobraževanje odraslih, zlasti staršev romskih otrok. Hkrati program izpostavlja še vprašanje zdravstvene zaščite Romov ter vprašanje zdravstvenega zavarovanja vseh Romov.

pripombe na ta program sicer še do 15. januarja prejema urad za narodnosti. Pripombe se nanašajo na vrsto problemov, pravi Lukšič, eden od teh je denimo vprašanje avtohtonosti manjšine.

Po mnenju ministra bi bilo sicer prav, da se v reševanje te problematike z odborom vključi tudi DZ. Ta naj "ukrepe dopolni ali vsaj podpre".

Ni komentarjev: