Makedonija
MAKEDONIJA, Kumanovo, 30.07.2009

Organizacija National Roma Centrum iz Kumanova in RD Anglunipe iz Ljubljane so si izmenjali mnjenja o problematiki Romov v Sloveniji in Romov v Makedoniji. Iz pogovorov je bilo razvidno, da ZRS v Strassbourguni ni zadostno zastopala Rome v Sloveniji, kot bi jih mogla, kakor so Rome zastopale ostale organizacije. G. Elezovski je spregovoril tudi o tem, da je zelo žalostno, da se v Sloveniji prikaže samo romska naselja, ki so urejena, čeprav vsi vedo, da obstajajo tudi naselja, ki ne izpolnjujejo osnovnih življenjskih pogojev. Zato je g. Asmet Elezovski izrazil svoje mnenje, da je potrebna komunikacija, da predstavijo predstavnika RD Anglunipe v Strassbourgu, saj se mu zdi da je g. Tahirović trenutno najbolj sposoben predstaviti Rome in romsko problematiko v Sloveniji. Informacije o delovanju društva Anglunipe je posredoval vsem svetovnim organizacijam, ki se ukvarjajo z Romi. Društvo Anglunipe se bo še naprej trudilo, da se situacija Romov v Sloveniji izboljša.

Ni komentarjev: