07.01.2015


OKROGLA  MIZA »PRISILNE POROKE« 


 7. januarja smo se udeležili okrogle mize »PRISILNE POROKE« z fotografsko razstavo, ki je potekala v veliki sejni dvorani mestnega sveta v Ljubljani pod okriljem Društva Ključ - centra za boj proti trgovini z ljudmi. Na okrogli mizi smo spregovorili o nekaterih vidikih in posledicah prisilnih porok. Prav tako so nam predstavili rezultate raziskave z naslovom »Prisilne poroke romskih deklic«, ki jo je v letu 2014 opravil Inštitut RS za socialno varstvo za potrebe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  Sogovorniki okrogle mize so bili: mag. Sandi Čurin, nacionalni koordinator Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi, red. prof. dr. Darja Zaviršek, mag. Mateja Štirn, Tamara Narat, Inštitut RS za socialno varstvo in Natalija Djoković iz Društva Mozaik. Osrednji namen naloge je bil skozi raziskavo ugotoviti razsežnost problematike pri nas, dejavnike, ki pogojujejo tovrstne prakse poročanja ter posledice, ki jih imajo za posameznike, žrtve prisilnih porok. Sledila je foto razstava z naslovom »Moje sanje«, ki je sestavljena iz sedmih portretov otrok in mladih ljudi kateri so na fotografijah prikazani v poklicih, o katerih sanjajo, da jih bodo dosegli. Društvo Ključ je želelo skozi razstavo nekako opozoriti čim širšo javnost, da so romski otroci nemalokrat diskriminirani ter da so jim kršene otrokove pravice. Prisilne poroke, spolno zlorabljanje, delavno izkoriščanje, služabništvo in beračenje se pri izvrševanju kazenskih dejanj pod prisilo v nekaterih skupnosti žal dejstvo. Predsednik Zveze romske skupnosti Umbrella-Dežnik g. Haris Tahirović  ponovno opozarja na diskriminacijo in zavajanje javnosti, sveta o »prisilnih porokah romskih deklic«, saj kot več letni predsednik Zveze romske skupnosti in zagovornik Romov predobro pozna romske poročne obrede in njihovo kulturo, večina romskih deklic sklene zakon v mladih letih in tudi obstane z izbranim partnerjem v zakonu za kar ne moremo označiti kot prisilni zakon ali poroko ali delati raziskavo problematike o neresničnih podatkih. Potrebno se je osredotočiti na nekatere druge raziskave recimo med enim tudi koliko je slovenskih deklic na seznamu stare porodnišnice v Ljubljani za abortus in še mnogo tega. Neprestano se diskriminira samo romsko populacijo za kar neprestano opozarjamo na zavajanje z neresničnimi analizami.

Pripravila: Tatjana Bjekič 
RIC Anglunipe 07.01.2015Ni komentarjev: