Predstavniki Romskega informacijskega centra iz Ljubljane so kot partnerji podpisali pogodbo z Občino Shuto Orizari Makedonija za projekt, ki je namenjen uresničevanju aktivnosti za rast zelenih delovnih mest za pripadnike romske skupnosti, kateri bo trajal 14 mesecev.

Splošni cilj projekta je spodbujanje socialnega podjetništva, v smislu razvoja zelenih delovnih mest za Rome, kot obliko partnerstva med lokalnimi deležniki v Makedoniji, Srbiji, Bolgariji in Sloveniji.
Posebni cilji tega projekta so predvsem izmenjava dobrih praks na področju socialnega podjetništva, na področju recikliranja (ravnanje z odpadki), ki ga bodo vodili romski podjetniki iz Makedonije in spodbujali zelena delovna mesta na Hrvaškem in v Bolgariji.
Za povečanje zelenih delovnih mest in osveščanje lokalnega prebivalstva v  mestih Skopje, Ljubljana in Sofija je odločilno spodbujanje in podpiranje novih in obstoječih podjetij in njihovih dejavnosti.
Projekt želi z  vrsto pobud zagotoviti, da Romi pričnejo sami voditi socialno podjetništvo, ki je povezano z recikliranjem plastike. Ideja za izvedbo projekta je nastala, kako Rome združiti in jih preusmeriti iz "sive ekonomije" na zeleno gospodarstvo. Zato bodo zunanji strokovnjaki s podporo vsakega izmed partnerjev pripravili dokumente trenutnega stanja in podali kvalitativno oceno uspeha in neuspeha dejavnikov, izzivih in rešitvah. Program vključuje  tudi svetovanje z različnimi skupinami, kot so brezposelni mladi, dolgotrajno brezposelni ali nizko kvalificiranih ljudi. Načrtovano je, da se organizirajo tematska srečanja z zainteresiranimi brezposelnimi s podobnim ciljem, pravtako bodo zagotovljeni strokovnjaki za podporo, kateri bodo ocenjevali posamezne potrebe in potenciale. Ob koncu programa se bo predvidoma pripravil tudi operativni načrt dela za podporo tem skupinam, ki temeljijo na ugotovitvah iz sestankov, in bo vseboval usmeritve za poklicno usposabljanje brezposelnih glede na njihove sposobnosti in potrebe.

Pripravila: Maja Jelenc
20.01.2015
Ric Anglunipe

Ni komentarjev: