Svetovni dan romskega jezika                                   Ljubljana; 06.11.2014

V četrtek 06. Novembra smo v prostorih Romskega informativnega centra Anglunipe Ljubljana na Linhartovi cesti, katerega uspešno vodi g. Haris Tahirović počastili svetovni dan Romskega jezika. Med drugimi smo želeli  predstavili kaj pravzaprav je materni jezik , ki je ena najdragocenejših razsežij, ki določajo vsakega človeka. Je jezik, ki se ga v zgodnjem otroštvu običajno naučimo kot prvega in se v njem najlažje izražamo.  Je več kot le sredstvo za izražanje misli, je sama človekova vsebina. V materinščini izpoveš vsa svoja občutenja in vse svoje premisleke, v njej je zajeta preteklost in v njej teče pogovor o prihodnosti. Zato je materinščina vselej živ jezik, jezik življenja, sprememb in razvoja. Je identiteta, je človekova samozavest. Z materinščino si del svojega naroda, kajti jezik je bistveno razsežje in določnica njegove kulturne in duhovne istovetnosti.
Kot gostje in predavatelji okrogle mize so se dogodka udeležili priznani profesorji in sicer prof.  Ljatif Demir  romolog, publicist, prevajalec in pisec in učitelj romskega jezika. Napisal in prevedel je številne razprave in članke na romsko tematiko.
Hedina Sijerčić je profesorica romskega jezika, kulture i književnosti Romov na Filozofski  fakulteti v Zagrebu za indologijo i daljno vzhodne študije , napisala je 16 avtorskih del in se vpisala na doktorski študij u Levenu u Belgiji.
Prof. Trajko Petrovski je redni profesor jezika in etnologije na Inštitutu za folkloro"Marko Cepenkov" v Skopju).
 Rajko Šajnovič je slovenski  romski kulturni ustvarjalec-pesnik, pisatelj ,prevajalec. Napisal je številna avtorska dela med drugimi je tudi  prvi odgovorni urednik prvega romskega časopisa na Dolenjskem, Bele Krajine in Posavja.
Predavatelji in profesorji so opozorili, da se v Republiki Sloveniji pojavlja diskriminacija Romske skupnosti z Zakonom o Romski skupnosti( ZRomS), katerega vlada RS  ne želi spremeniti  kljub oddanim predlogom nekaterih vidnih romskih organizacij za spremembo le-tega. Gostje so opozorili tudi, da je prekmurska romščina »izolat« katerega se ne more predlagati kot podlago za standardizacijo romskega jezika saj se v t.i. avtohtoni (prekmurski) romščini lahko sporazumevajo le med seboj, kar pa ne velja za neavtohtono  romsko skupnost v RS, ki se svojim jezikom lahko sporazumeva z ostalo romsko populacijo po svetu. Vsi povabljenci so imeli možnost morebitnih vprašanj na tovrstno temo, za kar se je izkazalo za veliko zanimanje za romski jezik in še posebej za romsko-Slovenski učni pripomoček, kar nas je zelo razveselilo, navzoči so se izkazali tudi začudenje, kajti s strani vlade Republike Slovenije ni bil prisoten nihče. Dogodka se je poleg ostalih prisotnih udeležil tudi nam dragi gost mag. Franci Žohar-Lokalna samouprava RS, ki naše delo spremlja skoraj od samega začetka in je ljubitelj romske kulture in jezika. Sledila je novinarska konferenca ter degustacija. Zaključimo lahko kot še eno uspešno proslavo, ki je tudi rezultat odličnega timskega dela 
Romskega informacijskega centra-Anglunipe Ljubljana.

Želimo vam čim več znanja romskega jezika!


Novico pripravila: Tatjana Bjekić
Foto: Takaj Marsel Ibrhim


Ni komentarjev: