Romi in zdravje                                                       Ljubljana; 14.11.2014      

V petek 14. novembra smo v prostorih Romskega informacijskega centra Anglunipe na Linhartovi ulici v Ljubljani izvedli zdravstveno delavnico »Romi in zdravje«. Danes je politično vodilo vsake države človekovo dostojno življenje za vse državljane ne glede na vero, raso, spol in politično pripadnost. Namen to vrstnih delavnic je motiviranje, informiranje in obveznih dejavnosti za izboljšanje in ohranjanje lastnega zdravja Romov predvsem pomoč za nastale težave, katere pravice in dolžnosti in kdo jim lahko pomaga.  Delavnice se je udeležilo kar nekaj romskih družin, Romov kot ne Romov starosti od 27 do 58 let starosti. Udeleženci sami so imeli možnost vprašanj v zvezi preventivnega zdravja in na splošno. Ga. Tea Kosmač, diplomirana medicinska sestra jim je obrazložila da je zdravstveno zavarovanje Romov predpogoj za uveljavljanje pravice do zdravstvenih storitev. Ga. Kosmač je poudarila predvsem pomembnost preventive, saj lahko s preventivnim pregledom pravočasno odkrijemo bolezni, katere lahko pozdravimo, kajti brez preventivnih pregledov je to nemogoče in zaradi neodkritih boleznih lahko pride tudi do hujših zdravstvenih stanj. V organizaciji smo mnenja, da bi se morali spremeniti tudi nekateri zdravstveni delavci, ki v mnogih primerih neprimerno reagirajo na vprašanja romskih pacientov. Menimo, da bi morali biti zdravstveni delavci bolj zainteresirani za delavnice ali predavanja o romski skupnosti, saj bi tako bolje spoznavali in lažje komunicirali z romsko skupnostjo. Če bi vsi zdravstveni delavci kot ga. Kosmač gledali na Rome kot na ljudi, bi lahko prišli do boljšega razumevanja med zdravstveni delavci in Romi.

 Prvo delavnico smo imeli v prostorih Romskega informacijskega centra Anglunipe na Linhartovi 13 v Ljubljani, izvedba delavnic se bo nadaljevala v Ribnici in Mariboru. Vsi udeleženci delavnice imajo tudi možnost meritve krvnega tlaka in sladkorja. Kljub upoštevanju zdravega življenjskega sloga se lahko zgodi, da človek zboli in potrebuje zdravniško pomoč. Takrat je dobro vedeti, katere pravice in dolžnosti ima človek in kdo mu lahko pomaga. Dejavniki, ki vplivajo na zdravje ljudi so tudi spol, starost in dednost. Saj je vsak posameznik izpostavljen naštetim dejavnikom in na njih nima vpliva. Poleg omenjenih dejavnikov so prisotni tudi ostali dejavniki iz okolja, ki najbolj vplivajo na zdravje Romov in sicer njihov način življenja, stanovanjski in ekonomski pogoji, stopnja izobrazbe,…. Na zdravje vpliva predvsem socialno ekonomski položaj posameznika in njegove družine.Udeleženci in udeleženke delavnic so za slabe zdravstvene razmere najpogosteje navajali slab materialni položaj in slabe bivanjske razmere, prehranske navade, ki vključujejo neredne obroke, ne uživanje zelenjave in sadja, vključujejo pa prekomerno uživanje gaziranih pijač. Kar pa je vzpodbudno to, da imajo vsi udeleženci izbranega osebnega zdravnika, vendar pa večina z delom zdravstvenih delavcev ni zadovoljnih, saj niso deležni iste zdravstvene obravnave kakor večinsko prebivalstvo. V organizaciji smo mnenja, da bi se morali spremeniti tudi nekateri zdravstveni delavci, ki v mnogih primerih neprimerno reagirajo na vprašanja romskih pacientov. Menimo, da bi morali biti zdravstveni delavci bolj zainteresirani za delavnice ali predavanja o romski skupnosti, saj bi tako bolje spoznavali in lažje komunicirali z romsko skupnostjo. Če bi vsi zdravstveni delavci kot ga. Kosmač gledali na Rome kot na ljudi, bi lahko prišli do boljšega razumevanja med zdravstveni delavci in Romi. Cilj je vsekakor zagotoviti kakovostno in varno zdravstveno oskrbo, ki bo pripomogla k zadovoljstvu samih Romov in zdravstvenega delavca. Če ponudimo roko in si pridobimo zaupanje, je sodelovanje lažje in bolj zadovoljivo.                                            Novice pripravila : Tatjana Bjekić
Foto: Jelenc Maja

Ni komentarjev: