Svetovni dan romskega jezika


Ob svetovnem dnevu romskega jezika smo predstavili dejavnosti Zveze romske skupnosti Umbrella-Dežnik in Romskega informacijskega centra Anglunipe, s poudarkom na romskem jeziku. Predstavili smo specifike romskega jezika in njegove dialekte ki se uporabljajo na različnih območjih  tako v Sloveniji kot širše v svetu, specifična strokovna gradiva in literarna dela v romskem jeziku. Poudarek je vsekakor bil dan pomenu uporabe in krepitve znanja romskega jezika za potrebe ohranjanja in krepitve identitete pripadnikov romske skupnosti ter razvoja večjezičnosti pripadnikov romske skupnosti.
Letošnji svetovni dan romskega jezika smo posvetili temam kot so: ohranjanje in razvoj različnih oblik romskega jezika in kulture, strategija in pravice do izobraževanja romske skupnosti in romska kultura, materni jezik in dediščina.

K udeležbi smo povabili mednarodne goste in strokovnjake – profesorje in jezikoslovce (Prof. Ljatif Demir in Dr. Prof. Trajko Petrovski), ki se ukvarjajo s standardizacijo romskega jezika, z vprašanji narodnostnih manjšin in s pravicami manjšin ter z vidiki položaja etničnih manjšin v državah bivše Jugoslavije in v EU, ki so spregovorili na izbrane teme. Povabili smo tudi predstavnico oddelka za etnične manjšine s Filozofske fakultete gospo Vero Klopčič, ki je bila domača gostujoča na dogodku, ki je spregovorila strategiji in pravici do izobraževanja romske skupnosti, ter predstavnike uradov in ministrstev ter fakultet iz Slovenije, in sicer iz Ministrstva za kulturo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, iz Fakultete za humanistične študije Koper in iz Urada za narodnosti iz Ljubljane. Povabili smo tudi predstavnike Romskih društev in zvez iz Slovenije.

Svetovni dan romskega jezika je potekal v Hostlu Celica na Metelkovi 8 v Ljubljani kjer je na poteku dogodka sodelovalo več  romskih sodelavcev in pripadnikov drugih etničnih manjšin. Dogodek je predstavljal tudi medgeneracijsko druženje različnih pripadnikov romske skupnosti in obiskovalci dogodka, ki so bili udeleženi kot slušatelji ter pogostitev.

Novico pripravila: Tatjana Bjekič
Foto:Kevin TahirovićNi komentarjev: