Dobruška vas

Ljubljana; 07.02.2014
V pismu, ki je bilo naslovljeno na naše društvo, so nam predstavniki oz. prebivalci pojasnili težavo z naseljem Dobruška vas, saj so zaskrbljeni nad načrtovano izgradnjo poslovne cone in čistilne naprave na lokaciji romskega naselja in opozarjajo, da ni dopustno pripravljati tovrstne projekte brez vednosti tam živečih ljudi, Romov.
Zaradi izgradnje čistilne naprave v romskem naselju Dobruška vas bi bilo treba porušiti nekatere nelegalno zgrajene hiše. Čeprav so se pripravljalna gradbena dela že začela, pa država in škocjanska občina še vedno nimata rešitve za prizadete romske družine.

Pravijo tudi, da kazenske ovadbe in inšpekcijski postopki ne bodo spremenili dejstva, da okoli 250 Romov živi v strahu kaj bo z njihovimi domovi in da so bili dolga leta tolerirani, ter uradno obiskovani s strani vseh državnih organov. Četudi so črne gradnje, so za tamkajšnje prebivalce domovi, njihova prihodnost, prihodnost otrok in njihovega naroda. Ne bodo dopustili, da se jih napade z zlorabo pravnih postopkov na plečih neuke manjšine. Zahtevajo resen in odgovoren angažma. Kot prvo pa želijo, da  ustavijo vsa gradbena dela, dokler jim država ali občina ne bo zagotovila ustreznih rešitev.
Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, se je komisija seznanila tudi s projektom Geodetskega inštituta Slovenije na temo romske poselitve v Sloveniji. Sklenila je, da naj se na državni ravni proučijo možnosti uporabe podatkov, ki jih je zbral inštitut.
Vladna komisija za zaščito romske skupnosti je obravnavala problematiko urejanja bivanjskih razmer v romskem naselju Dobruška vas v občini Škocjan. V želji po čim bolj učinkovitem iskanju ustrezne rešitve so oblikovali tudi posebno operativno skupino. Predsednica komisije Tamara Vonta,  je komisijo seznanila s situacijo v Dobruški vasi. Po njenih besedah bodo operativno skupino, poleg predstavnika komisije, sestavljali še po en predstavnik Romov, občine, okoliškega večinskega prebivalstva, KZ Krka in nevladne organizacije, ki so najbolj aktivni na območju občine.
Po besedah Vonte bo treba problematiko Dobruške vasi reševati "od hiše do hiše, od primera do primera". Kot je dejala, se je kot predsednica komisije trudila, da bi s primeri dobre prakse pokazala, da je mogoče najti pot do rešitve. Žal pa je iz stališč občine čutiti odklanjanje pri iskanju ustreznega načina za reševanja problematike.
Na seji je bilo mogoče slišati tudi napovedi občine, da bo vložila tožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice, civilna iniciativa pa bo zaprla avtocesto, kar pa po mnenju mnogih ni prava rešitev.

Vladna stran je pripravljena pomagati, ne more pa zagovarjati in sprejeti "rešitev", ki jih je predlagala občina, in to je, da občina Škocjan s 3000 prebivalci pač ne more imeti 300 Romov in naj se jih razvozi po drugih občinah." Ob tem je opozorila, da brez sodelovanja Romov ni možno priti do ustreznih rešitev.

Novico pripravila: Tatjana Bjekič
Foto:  Haris TahirovićNi komentarjev: