Srečanje predstavnikov romskih zvez Slovenije na skupnem posvetu v Ljubljani
Predsednik Zveze romske skupnosti Slovenija - Umbrella Haris Tahirović, je 15. maja letos sklical sestanek na temo Romi v RS, na katerega je povabil predsednika Zveze Romov Slovenije Jožeka Horvata-Muca in predsednico Sveta romske skupnosti Slovenije Janjo Rošer. Ob skrb zbujajočih dogodkih, ki se odvijajo zadnje čase, sta predsednika obeh romskih zvez in predsednica Sveta romske skupnosti RS, spregovorili o vprašanju romske skupnosti v RS, trenutnem stanju romske populacije ter podpore s strani države, socialnem položaju Romov, njihovi socialni problematiki in zaposlovanju Romov kot socialno ogrožene skupine v Evropi, dotaknili pa so se tudi vprašanj kot so izobraževanje Romov na osnovnem, srednjem in visokem šolstvu. 
Predsednika zvez Haris Tahirović in Jožek Horvat - Muc sta se strinjala z ugotovitvijo, da je premestitev Urada za narodnosti pod okrilje MNZ velikanski korak nazaj, saj romska skupnost zgroženo ugotavlja, da celotna EU teh dejanj ne podpira in nikjer v EU ne poznajo takšne pravne ureditve. 
Predsednica Sveta romske skupnosti Janja Rošer je podprla prizadevanja obeh predsednikov romskih zvez v RS, da je potrebno apelirati na Vlado RS, naj se vzpostavi prejšnje stanje, ko je bil Urad za narodnosti, samostojen urad. Ob tem sta se predsednika in predsednica Sveta romske skupnosti strinjali, da je ta korak kršenje EU resolucij, ki govorijo o vzpostavitvi uradov in služb, namenjenih romski skupnosti v EU. 

Predsednik Zveze romske skupnosti Slovenije - Umbrella in delegat v ERTF pri EU Haris Tahirović tudi poudarja, da se nikakor ne more strinjati s komentarji Vlade RS na priporočila v 3. mnenju Sloveniji, ki ga je podal Svetovalni odbor EU o Konvenciji za človekove pravice, saj meni, da je le-ta zavajajoč in premalo strokovno podprt. Ker se Tahirović čuti odgovornega za celotno romsko skupnost v RS, je pripravil svoje komentarje na komentar Vlade RS in ga bo letos junija predstavil na seji ERIO, ki bo 26. junija v Bruslju. Tahirovićevo poročilo bo predstavljeno tudi evropskim nevladnim inštitucijam ter  slovenski javnosti.povzeto po zapisniku sestanka
fotografije: Haris Tahirović