V Mariboru na Osnovni šoli Janka Padežnika je v mesecu aprilu in maju Zveza romske skupnosti Slovenije Umbrella-dežnik pripravila razstavo »Kolo življenja Romov«

V Mariboru na Osnovni šoli Janka Padežnika je v mesecu aprilu in maju Zveza romske skupnosti Slovenije Umbrella-dežnik pripravila razstavo »Kolo življenja Romov«.Niz desetih fotografij Jake Gaser-ja smo razstavili na veznem hodniku, da je bil viden vsem učencem in učiteljem kot obiskovalcem šole. Fotografije so nastale kot idejni projekt fotografa Jake Gaser-ja in romskega aktivista Harisa Tahiroviča, s katerim bi spremljala in opozorila širšo javnost na romsko problematiko. Kot je Jaka omenil v enem izmed svojih prispevkov »Romi iz Goriče vasi pri Ribnici na primer jo hodijo iskat v več kilometrov oddaljen gozd k potoku, kamor hodijo pit tudi medvedi.« Naši otroci v Mariboru si sploh ne morejo zamisliti kako se počutijo tamkajšnji,ki živijo v grozovitem pomanjkanju in da bi že bili veseli čiste obleke kaj šele I-poda. Obenem smo želeli da si fotografije ogledajo ostali in najbolj pomembno je, da smo skušali ozavestiti naše otroke o njihovem socialnem stanju. Razstava je bila več kot pozitivno sprejeta s strani zaposlenih učiteljev in svetovalne delavke na šoli. Ravnateljica Sonja Filipič nas je ob pripravi razstave prijetno sprejela na kratek klepet o sami romski tematiki in ostalih dogodkih na to temo. Prav tako smo z enim izmed kandidatov, ki se je na projektu »Oko vidi drugače mi vidimo enako« izobraževal posneli kot prvi pilotski radijski prispevek ravno na temo fotografske razstave. Nastal je kratek prispevek z nekaj prijetnimi izjavami o sami razstavi.
  Foto:in tekst, Jasmina Ahmetaj