Predsednik Državnega zbora sprejel predstavnike Zveze Romov Slovenije, Združenja Forum romskih svetnikov Slovenije in Zveze romske skupnosti UmbrellaPredsednik Državnega zbora dr. Pavel Gantar je v četrtek, 7. aprila 2011, v mali dvorani Državnega zbora (Tomšičeva ulica) sprejel predstavnike Zveze Romov Slovenije pod vodstvom predsednika Jožeka Horvat Muca, predstavnike Združenja Forum romskih svetnikov Slovenije pod vodstvom predsednika Darka Rudaša in predsednika Zveze romske skupnosti Umbrella - Dežnik Harisa Tahirovića.

Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc je po koncu srečanja v izjavi za medije poudaril, da je bilo srečanje zelo konstruktivno. Dr. Gantarja so podrobno seznanili s položajem romske skupnosti, s področja urejanja prostora, urejanja bivalnih razmer, dostopa do pitne vode in elektrike, pa tudi s področja političnega predstavništva romske skupnosti na nacionalni in lokalni ravni. Izrazil je prepričanje, da so si predstavniki različnih romskih organizacij bolj enotni glede ciljev romske skupnosti, tudi pri razumevanju tistih dilem, ki so jih v preteklosti večkrat izpostavili. Zaveda pa se, da ima vsakdo svoje razloge za različno tolmačenje, razmišljanje in različne predloge pri določenih zadevah. V imenu Zveze Romov Slovenije je poudaril, da je treba poleg Zakona o Romih upoštevati tudi druge prednosti in značilnosti, ki jih imajo na podlagi šestnajstih področnih zakonov. Zelo pomembno vlogo pri reševanju vprašanj položaja romske skupnosti ima tudi nacionalni program.

Predsednik Foruma romskih svetnikov Slovenije Darko Rudaš se je strinjal, da se kažejo prvi zametki poenotenja različnih romskih organizacij. Izrazil je optimizem glede ureditve romskih naselij: "Smo v postopku sprejemanja občinskih prostorskih načrtov in trenutno izmed dvajset občin, kjer sedi romski predstavnik v najvišjem lokalnem telesu, je kar šestnajst občin uvrstilo tudi romska naselja v prostorske občinske načrte, kar pomeni, da bo to romsko naselje dobilo status." Dodal je še, da je dopolnjena tudi strategija vzgoje in izobraževanja in v prihodnje lahko pričakujejo, da bodo lahko tudi Romi dosegli boljši izobrazbeni položaj in si tako izboljšali možnosti za zaposlitev.

Predsednik Zveze romske skupnosti Dežnik Haris Tahirović se je zavzel za izboljšanje položaja romske skupnosti in ob tem izrazil prepričanje, da se v 21. stoletju ne bi smelo zgoditi, da so nekatera naselja brez pitne vode, elektrike ipd. Poudaril je še, da želijo, da bi se občine, v katerih živijo Romi, zavedale njihove prisotnosti in da bi humano in učinkovito pristopile k reševanju težav, kot je npr. dostop do pitne vode.

Kot je poudaril predsednik Državnega zbora dr. Gantar, je današnji sprejem takorekoč že tradicionalen - ob 8 aprilu - svetovnem dnevu Romov, katerega namen je seznaniti se s stanjem in položajem romske skupnosti v Sloveniji, doseženim napredkom ter z njenimi težavami in načrti za prihodnost. Dr. Gantar je po sprejemu, na izjavi za medije med drugim dejal, da je bilo v pogovoru s predstavniki romskih organizacij zaznati "duh optimizma", saj se stvari spreminjajo na bolje, čeprav počasneje in ne povsod, kot bi to želeli. Na bolje se zadeve spreminjajo predvsem glede urejanja romskih naselij, ki se vključujejo v občinske prostorske načrte. S tem so dana izhodišča, da se bivalni in življenjski standard izboljša. Seveda pa so primeri, kot je dejal dr. Gantar, kot je bil nedopusten dogodek v Škocjanu, znova pokazali na občasno pomanjkanje kakršnega koli odgovornega ravnanja tako občine kot države. Poudaril je, da bi država morala v tem primeru hitro ukrepati. Po sprejemu je dr. Gantar menil, da je tudi sprejem Zakona o romski skupnosti iz leta 2007 prispeval h krepitvi romske skupnosti in dejal, da je tudi to razlog za optimizem. Ob koncu je poudaril, da bo Državni zbor podpiral interese romske skupnosti, njene potrebe in želje ter jih, po potrebi in presoji, prevajal v programska in zakonska določila. Služimo pa tudi kot organ nadzora nad delovanjem vlade in njene politike do romske skupnosti, je še dejal in dodal: "To funkcijo bomo tudi v prihodnje zelo striktno in dosledno obravnavali in se je držali".

Predsednik Državnega zbora dr. Pavel Gantar, predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc, predsednik Združenja Forum romskih svetnikov Slovenije Darko Rudaš in predsednik Zveze romske skupnosti Umbrella - Dežnik Haris Tahirović, so po pogovoru v novinarskem središču Državnega zbora - sobi 117, podali IZJAVO ZA JAVNOST.

Ni komentarjev: