UČIMO IN DRUŽIMO SE SKUPAJ09.10.2010 sta Društvo Odnos in RD Anglunipe izpeljali 3. in 4. delavnico za mladostnike v novo odprtem Romskem informacijskem centru v Ljubljani.


Cilj projekta je vzpostavitev odnosa medsebojnega spoštovanja, tolerance in solidarnosti v družbi ter razumevanja socialnega kulturnega okolja, s prizadevanjem za zmanjševanje neenakosti in polarizacije družbe. V projekt so vključeni različni akterji, ki so v stiku z romskimi družinami in mladimi, z namenom pomoči Romom pri integraciji v slovensko družbo, sprejemanja socialnih in kulturnih značilnosti okolja, ohranjanja identitete ter zmanjševanju izolacije in izključenosti. Projekt temelji na partnerskem sodelovanju različnih organizacij, ki bodo v sklopu projekta izvajale različne delavnice za mlade Rome.

Povezave na partnerje:

Zavod Radio Študent: http://www.radiostudent.si/

Društvo ODNOS: http://www.odnos.si/
Zavod MISSS: http://www.misss.org/

Projekt podpira Urad za mladino MOL.


Ni komentarjev: