Ustvarjalni počitniški program za romske otroke

Romski novinar,Bogdan Miklič

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto skozi vse leto v novomeških romskih naseljih Brezje in Šmihel, izvaja program za otroke in njihove starše.

Kot je pojasnila Andreja Luštek, vodja programov, je program namenjen večji socialni vključenosti Romov, opolnomočenju romske skupnosti v smeri emancipacije, osebnostne in socialne integracije ter promociji strpnosti, solidarnosti in medkulturnega dialoga. V mesecu juliju program izvajajo tudi v romskem naselju Jedinščica in Žabjak. V romskem naselju Šmihel program poteka dvakrat na teden, in sicer ob ponedeljkih in petkih od 13. do 15. ure v zabojniku last Mestne občine Novo mesto. V romskem naselju Jedinščica in Žabjak program poteka na prostem, saj nimajo zagotovljenih prostorskih možnosti za izvajanje programa.

V obeh naseljih program izvajajo zato le v mesecu juliju, in sicer ob torkih in četrtih od 13. do 15. ure. Vsak dan se v program vključi povprečno 40 romskih otrok. Velika udeležba na vseh aktivnostih, ki jih v poletnih mesecih še bolj intenzivno pripravljajo za romske otroke, kaže na velike potrebe in pripravljenost na sodelovanje, saj otroci nimajo drugih možnosti za kvalitetno in aktivno preživljanje prostega časa.

Fotografije : Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Ni komentarjev: