Gantar v državnem zboru sprejel delegacije Romov

Romski novinar,Bogdan Miklič

Ob svetovnem dnevu Romov je predsednik državnega zbora dr. Pavel Gantar v državnem zboru sprejel delegacije Romov, v kateri so bili tudi romski svetnik iz Črnomlja,Kočevja, Krškega, Metlike in nedavno potrjeni Elko Hudorovac. Predsednik državnega zbora dr. Pavel Gantar je po srečanju dejal, da je bil današnji sestanek protokolarne narave in da je načel nekaj pomembnih vprašanj.

Kot je dejal Gantar, so ugotovili, da obstaja cela vrsta problemov, ki kažejo na določeno diskriminacijo in stopnjevanje nestrpnosti v določenih okoljih do posameznih segmentov romskega življenja.

Avtor veh fotografij: Bogdan Miklič

Avtor vseh fotografij: Bogdan Miklič

“Po sprejemu Zakona se je povečala raznovrstnost in pluralnost romskih organizacij. To pozdravljam, vendar ta pluralnost ne sme načeti temeljnih ciljev romskih organizacij, da torej skupaj skrbijo za uresničevanje osnovnih pobud, ki se nanašajo na položaj pripadniki romske skupnosti.”

Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc je dejal, da je zelo pomembno, da romska skupnost izraža skrb za nekatere tematike, kot je izobraževanje, zaposlovanje, bivalne razmere. “Lahko govorimo o dikriminaciji, ki se dogaja v slovenskem prostoru in ki se izražana javnih srečanjih, v izjavah, dogajanj in konkretnih akcijah, ki jih nekateri sprožajo proti Romom,” pravi Horvat Muc, ki dodaja, da Slovenija diskriminatorna vprašanja rešuje in da k reševanju omenjenih vprašanj prispevajo tudi Romi.

Darko Rudaš, predsednik Združenja Forum romskih svetnikov, je po srečanju z Gantarjem v izjavi za medije povedal, da je na srečanju izpostavil, da so Romi kljub temu, da na glas govorijo o izboljšanju situacije, tudi vključno z zakononom o romski skupnosti še vedno sistematični odraz diskriminacije, predvsem v pristopu do izobrazbe, zaposlovanja, nastanitve,…

“Nisem mogel mimo, da ne bi omenil žalostno življenje nekaterih Romov, ki še danes v visoki civilizaciji živijo brez vode, elektrike,” je dejal Rudaš, ki je predsedniku DZ Gantarju predlagal, da poslanci državnega zbora sedejo na avtobus in se odpeljejo v romska naselja Žabjak, Loke in v nekaj prekmurskih naselij.

Gantarju pa je Rudaš še povedal, da še nikoli ni bilo tako močnega razhajanja znotraj romske skupnosti kot danes. Rudaš je izrazil zadovoljstvo nad zmago pravne države nad samovoljnostjo lokalnih veljakov, ki so vsa ta leta izigravali pravno državo in pravila zaščite manjšin v naši državi.

“Vse od leta 2002, ko smo Romi dobili z zakonom pravico do romskega svetnika za zaščito naših interesov, pa do danes, je Grosuplje ostala črna luknja zaščite manjšin, ki se je nobena politika ni upala mašiti. Dejstvo, da je država namesto občine Grosuplje po dolgih letih končno izpolnila zakonsko in moralno obveznost in omogočila romski skupnosti predstavnika v občinskem svetu. Žal ne brez zapletov, a po odločbi Ustavnega sodišča iz prejšnjega meseca ter sedanji sodbi Upravnega sodišča upomo, da sedaj resnično ne bo več ovir in da bo pravni red prevladal nad politiko. Upamo, da bodo človekove pravice močnejše od izključevanja, predsodka in diskriminacije,” je dodal Rudaš in pristavil, da bodo grosupljskemu romskemu svetniku Elku Hudorovcu pomagali, da se bo čimprej spoznal z vlogo romskega svetnika.

Pomagali mu bodo opremiti z znanjem in razumevanjem njegovih pravic, dolžnosti, ter mu pomagati, da bo znal sodelovati in vplivati pri odločitvah v skupnosti seveda s prevzemom odgovornosti.

V hiši demokracije pa je bil danes tudi omenjeni grosupeljski romski svetnik Elko Hudorovac, ki je povedal, da Romi v Grosuplju še vedno živijo v šotorih in da tudi če bil romski svetnik 20 let, vseh stvari ne bi mogel rešiti.
Ni komentarjev: