RAMOSAREN AKARIPE KO 4. LITERARNO KIDIPE Palo na panda ikaldi thaj ramosardi poezija thaj ramosardi paramič e anavesa: »V sožitju«Romani organizacija RIC Anglunipe em Romani unija katari Slovenija Umbrella-Dežnik


RAMOSAREN AKARIPE KO 4. LITERARNO KIDIPE

Palo na panda ikaldi thaj ramosardi poezija thaj ramosardi paramič

e anavesa:

»V sožitju«


Ko akava akaripe sa jek đeno thaj manuš te ovel thaj naj si diklo kobor si phurano thaj terno em savi etnično manuša ovel ovel palo odova, trubula o gilja thaj paramiča upri tema: palo pučipe: kataro Roma, kataro mir, kataro mangipe em maškurutno đivdipe

Sar te ove amenca?

Literarno buti šaj ovola romosardi ki romani chip thaj ko slovensko chip.

Sa o avtorija te ramosaren thaj bičalen palo brojo thaj čiven ko e mail poruka, save si čute palo: Palo literarno kidipe »V sožitju«. Sa o avtorija trubul te čiven phire kontaktija thaj podatkija(anav thaj phurano anav, bijando dive, adresa kataro bešipe thaj telefonsko kontakto).

O avtorija katari lendi bičaldi buti muken te objavilpe ko medije thaj elektronsko medije.

Bičalde bukja ka diken urednikija kataro odbor palo Romano Lil, ko savo ka aven birime bukja. Palo ikalde bukja nane te len nisave love.

Sa jek avtori šaj amenge te bičalel maj but trin kotora ramosarde bukja đi ko dive 31.10.2017 ki adresa drustvo.anglunipe@gmail.com ko Word formati.
O kidipe ka kerolpes bahtasa kaj ka penolapes o rezultatija katari komisija save ka dena tikne nagrade palo maj šukar trinenge save ka aven birime upro akava literarno kidipe »V sožitju«, savo ka avel 03.11.2017 kataro 18.00 o časo ko Hostel Celica (Metelkova ulica 8 ki Ljubljana), kaj avtorija pire bukjenca korkori sikavenpes thaj gindisaren lengiri buti.

ŠUKAR ALJEN AMENCA!

Ni komentarjev: